<em>Foto: ANP</em> AlgemeenNieuws

LTO: handelsbeleid niet baseren op mening minderheid

Het handelsbeleid moet niet worden opgehangen op grond van een opvatting van een zeer beperkt deel van de bevolking, zegt Albert Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland.

Maat reageert hiermee op de uitslag van het referendum over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. “Als rond 17% van de bevolking zou kunnen uitmaken hoe het verder moet met het buitenlands beleid, dan gaat het de verkeerde kant op.”

De LTO-voorzitter is niet onder de indruk van de uitslag van het referendum waarbij 61,1% van de kiezers zich tegen het associatieverdrag uitsprak bij een opkomst van 32,2%. Deze opkomst houdt in dat bijna 70% geen mening heeft gegeven, zegt hij.

Maat: regelgeving referendum aanpassen

Als het aan Maat ligt wordt de regelgeving rond het raadgevend referendum veranderd. Een opkomstdrempel van 30% is volgens hem te laag. “In de meeste andere landen waar referenda worden gehouden, ligt die aanzienlijk hoger. Daarmee zou dit raadplegingsmiddel ook aan kracht winnen.”

Daarbij komt dat niet ieder onderwerp zich leent voor een referendum. Het associatieverdrag  met Oekraïne leidde tot een brede discussie over allerlei onderwerpen, die eigenlijk niet ter zake deden. “Van de anti-Europa-stem tot en met uitbreiding van de EU. Over het verdrag alleen ging het voor een belangrijk deel niet meer.”

Maat zegt de te verwachten de Tweede Kamer en het kabinet verstandig zullen omgaan met het resultaat van het referendum. Minister-president Mark Rutte heeft al gezegd dat het associatieverdrag niet kan worden geratificeerd. Het kabinet studeert nader op de uitslag en de gevolgen daarvan.

Pluimveehouder: verdrag alsnog ratificeren

Pluimveehouder Paul Hanning, bestuurder van de kring Vlees LTO/NOP was vóór het associatieverdrag met Oekraïne, maar nu Nederland met zo’n grote meerderheid heeft tegengestemd, moet die positie wel gebruikt worden om de situatie in Oekraïne te verbeteren. Daarna kan het verdrag wat hem betreft alsnog worden geratificeerd. De pluimveehouder met 150.000 reguliere vleeskuikens in het Twentse Manderveen zegt dat er nu opnieuw gesproken moet worden over de welzijnseisen, de voedselveiligheidseisen en de fytosanitaire eisen waaraan Oekraïne moet voldoen.

Verhofstadt niet verrast

Guy Verhofstadt, leider van de Europese liberalen toont zich niet verrast over de uitkomst van het referendum: “Europa is niet in staat met de grote crisis om te gaan. Dat lukt alleen als we meer samenwerken en Europa hervormen.”

Referendum over TTIP in voorbereiding

Een aantal organisaties waaronder Milieudefensie treft voorbereidingen om een referendum aan te vragen over handelsverdragen met de Verenigde Staten (TTIP) en Canada (CETA).Op dit moment loopt al een internetpetitie van de 4 organisaties (Milieudefensie, The Transnational Institute (TNI), Foodwatch en Meer Democratie om de Tweede kamer op te roepen de verdragen drastisch te herzien. Daarbij wordt aangekondigd dat een referendum wordt aangevraagd, als de Tweede kamer niet ingaat op de wensen van de petitie.Volgens de 4 organisaties dreigt het TTIP-verdrag er toe te leiden dat grote bedrijven juridische procedures tegen overheden gaan voeren, als democratische besluiten de winst verminderen. “Dit kost de belastingbetaler soms miljarden euro’s.” De indienders van de petitie zeggen dat Europa Amerikaanse wetgeving tot de hare maakt, door de verdragen.

Beheer
WP Admin