Foto's: Jan Willem van Vliet RundveeFoto

Limousins mogen naar binnen

De weideperiode voor een groot deel van het vleesvee van Sytze van der Goot zit er weer op.

Hij bouwde de kraal van 30 bij 15 meter zo n 10 jaar geleden. De zandpot ligt verhoogd, zodat er ook onder slechte weersomstandigheden dieren verzameld kunnen worden. Zoon Jurjen en parttime medewerker Erwin (links) helpen bij het verzamelen.

De koeien krijgen na het opstallen vrij droog hooi. Dit om de mest wat dikker te krijgen na het eiwitrijke najaarsgras. De koeien krijgen ook standaard een mineralenbolus. De natuurweides worden gedurende het seizoen steeds schraler en door het werken met een bolus weet de veehouder zeker dat zijn dieren voldoende mineralen binnenkrijgen. Het betere hooi gaat samen met een paar kilo brok naar de kalveren.

Met behulp van wat lokbrok haalt Sytze de koeien uit het natuurgebied. Tot op heden staan er zo n 250 runderen binnen. De rest, uitgezonderd de Schotse Hooglanders, volgt komende weken. Voor Kerst is de klus geklaard. Gedurende de wintermaanden worden de koeien gehuisvest in een van de 5 beschikbare potstallen op zijn bedrijf Kijkboerderij t Hoogeveld, of in een gehuurde potstal verderop. De Hooglander- en kruislingkalveren (Hooglander/Limousins, door Van der Goot Limo-landers genoemd) blijven het hele jaar buiten, gedurende de winter op de drogere percelen, en redden zich prima. Van der Goot is erg enthousiast over zijn Limo-landers. Het lukt de veehouder om de Limo-lander ossen gemiddeld 150 kilo geslacht gewicht zwaarder af te mesten ten opzichte van de Hooglander ossen. Helaas heeft hij gedurende de winterdag niet voldoende droge percelen beschikbaar om meer Limo-landers en Hooglanders te houden.

Biologisch vleesveehouder Sytze van der Goot (54) beheert samen met zijn vrouw Alma (52) en in samenwerking met Natuurmonumenten een veenweidegebied van 700 hectare in natuurgebied de Onlanden. In het natuurgebied lopen zo n 450 raszuivere Limousin-rnderen en 100 Schotse Hooglanders. Voor een groot deel van de runderen zit het weideseizoen er inmiddels op. - Foto's: Jan Willem van Vliet

De veehouder heeft 8 eigen Limousins-stieren voor natuurlijke dekking van zijn kudde. Zodoende kan hij de stieren in het voorjaar verdelen over de verschillende groepen koeien. Een van de belangrijkste selectiekenmerken voor de stieren is het karakter. Zodra Van der Goot het gevoel krijgt dat een stier niet te vertrouwen is, doet hij hem weg. Hoewel de naam Hurricane van deze stier anders doet vermoeden, hoor je Van der Goot tot nu toe niet klagen. Hij kocht deze tussen de 1.100 en 1.200 kilo wegende hoornloze stier in Luxemburg.

De veehouder beschikt over kilometers stroomdraad om percelen af te rasteren. Zowel de percelen met en zonder stieren worden met schrikdraad afgerasterd. Via zand- en betonpaden kan hij veel van zijn dieren naar een vaste kraal achter zijn boerderij leiden.

Jaarlijks gaan er ruim 70 koeien weg voor de slacht. De dieren zijn tussen de 4 en 6 jaar oud en wegen gemiddeld 420 kilo. Dieren die naar de slacht gaan, brengen hun laatste kalf groot tot ze met 7 tot 8 maanden gespeend worden. Zo n 70% van het vlees gaat naar de biologische slagerijen van de Groene Weg. 20% van het vlees gaat weg via andere biologische afzetkanalen en 10% wordt verkocht via webwinkels. De opbrengst ligt op zo n ¬ 5,25 per kilo geslacht gewicht.

Over het algemeen volgen de Limousins de veehouder goed. Alleen de kalveren laten weleens op zich wachten. Het opdrijven van de koppels, die uit maximaal 25 Limousins bestaan, werkt volgens Van der Goot vaak averechts.

Zodra de runderen de kraal binnenlopen is het zaak dat de voorste dieren niet omdraaien. Veel beschikbare ruimte maakt volgens de veehouder dat ze dit minder snel doen. Limousins zijn volgens de veehouder niet zozeer wild, maar wel erg sterk. Daarbij staan ze de hele zomer vrij in het land en moeten ze weer even wennen aan de hekken. Hekken van 1.70 meter hoog bieden waar nodig bescherming.

De kalveren worden bij het binnenhalen aan het einde van het weideseizoen standaard ontwormd. Van der Goot beschikt zelf over 2 trailers, goed voor 10 en 5 volwassen runderen. Hij leent ook nog weleens een trailer van een collega, goed voor 7 volwassen runderen. Dat betekent heel wat transportbewegingen om de Limousins binnen te krijgen. Om het rijden zoveel mogelijk te beperken probeert hij de verschillende koppels, naarmate de tijd van opstallen dichterbij komt, met verweiden zo dicht mogelijk bij de stallen te krijgen. Voor koppels verder weg beschikt hij ook nog over een mobiele kraal. Met een koppel runderen loopt hij maximaal 2 tot 3 km.

Bij het naar binnen halen van de runderen worden de kalveren na 8 à 9 maanden van de moederdieren gescheiden. Dat betekent in de praktijk vaak 3 dagen lang brullen. Wel merkt Van der Goot dat de oudere dieren aan het ritme lijken te wennen en gemakkelijker afstand doen van hun kalf. Een aantal koeien zet zichzelf al voor het binnenhalen droog.

Beheer
WP Admin