RundveeAchtergrond

Levendige handel in leasemelk

De handel in leasemelk is levendig. Met argusogen kijkt de melkveehouderij naar de melkaanvoer. Volgens de meest recente cijfers van het productschap zuivel, die gaan tot en met november, zou de productie achter liggen bij vorig jaar. Te oordelen naar de aanvoergegevens van FrieslandCampina is de productie in de laatste weken echter flink op stoom komen te liggen, wat betreft de volumes. Tot en met december ligt het cumulatieve vetpercentage nog wel achter bij 2010/’11 maar dat was een wel erg productief seizoen. Aanbod leasemelk is er voldoende, maar de vraag is fors. De prijs is deze week op en neer gegaan binnen vrij kleine marges: maandag opgelopen tot € 4,90 per kilo vet en daarna weer iets teruggevallen naar een redelijk stabiel niveau van € 4,80 tot € 4,85. Het is het voor het einde van het seizoen karakteristieke kat-en-muis-spel tussen huurders en aanbieders.

In volgemolken quotum wordt nu ook al gehandeld. Het aantal transacties is erg beperkt, vanwege nog gering aanbod. De prijs ligt op ca. € 12,15 en opwaarts.

 

Prognose prijs gelijk

Beheer
WP Admin