Partner
Lento.eu streeft naar het versterken van de positie van arbeidsmigranten door een eind te maken aan de ingewikkelde wirwar van arbeids- en huurcontracten. - Foto: Lento.eu AlgemeenPartner

Lento: voor fatsoenlijke huisvesting van arbeidsmigranten

In Nederland zijn arbeidsmigranten van onschatbare waarde in diverse cruciale sectoren. Maar fatsoenlijke huisvesting voor deze hardwerkende mensen blijft een probleem. Lento.eu zet zich in om dit te veranderen.

Arbeidsmigranten zijn onmisbaar in de agrarische sectoren zoals de rundveehouderij en akkerbouw, maar ook bij de groenteoogst, supermarktbevoorrading en efficiënte pakketbezorging. Fatsoenlijke huisvesting voor deze hardwerkende mensen blijft een prangend probleem. Ondanks de inspanningen van veel werkgevers in de landbouw zoals melkveehouders, akkerbouwers en varkenshouders, zijn misstanden, uitbuiting en onveilige huisvesting nog steeds aan de orde van de dag. Gelukkig is er nu een oplossing: Lento.eu.

Arbeids- en huurcontracten: eenvoudig en eerlijk

Lento.eu streeft naar het versterken van de positie van arbeidsmigranten door een eind te maken aan de ingewikkelde wirwar van arbeids- en huurcontracten. Voordat deze hardwerkende mensen naar Nederland komen, biedt ons platform hen de mogelijkheid om geschikte woonruimte te kiezen die voldoet aan hoge kwaliteitseisen. Dit proces is net zo eenvoudig als het boeken van een vakantie, maar dan gericht op een aangename verblijfservaring en fatsoenlijke huisvesting voor arbeidsmigranten in Nederland.

Een rechtvaardig systeem voor arbeidsmigranten

Dankzij Lento.eu wordt het contracteerproces eenvoudiger en eerlijker. Standaardcontracten scheiden arbeids- en huurcontracten. Daardoor leidt het beëindigen van werk niet automatisch tot gedwongen vertrek uit de woning. Dit resulteert in een rechtvaardiger en eerlijker systeem voor arbeidsmigranten.

Meertalige ondersteuning

Bij Lento.eu begrijpen we het belang van meertaligheid. Ons platform is beschikbaar in diverse talen zoals Engels, Pools, Bulgaars, Roemeens en Nederlands. Bovendien werken we met contracten in de moedertaal van de medewerker. Dit maakt het werken in Nederland aantrekkelijker voor arbeidsmigranten, vooral gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Fatsoenlijke huisvesting is een cruciale factor om deze mensen naar Nederland te krijgen en hun volledige inzet te garanderen.

Naleving en ondersteuning in huisvesting

Lento.eu ondersteunt werkgevers in de agrarische en aanverwante sectoren om fatsoenlijke woonruimte te bieden die voldoet aan geldende normen en regelgeving. Dit verbetert de naleving van essentiële regels en wetgeving. Zoals het advies Roemer de Wet goed verhuurderschap en het wetsvoorstel ‘verplichte certificering’ voor uitzendbureaus.

Efficiënter gebruik van woningen

Door het makkelijker te maken om te voldoen aan de complexe huurwetgeving, draagt Lento.eu ook bij aan een efficiënter gebruik van de woningvoorraad. Dit resulteert in een versneld aanbod van leegstaande woningen voor verhuur, wat bijdraagt aan het verlichten van het woningtekort.

‘Easy Living’ voor elke arbeidsmigrant

Met Lento.eu willen we ‘Easy Living’ mogelijk maken voor elke arbeidsmigrant in Nederland. We zetten ons in om de huurmarkt transparanter te maken voor arbeidsmigranten en hun leefomstandigheden te verbeteren. Ontdek het zelf op Lento.eu!

Beheer
WP Admin