Foto: Jan Willem van Vliet AlgemeenNieuws

Ledenenquête LTO Nederland over klimaatakkoord

Naar aanleding van het kabinetsvoorstel voor een klimaatakkoord is LTO Nederland op 8 november een digitale ledenenquête gestart. De uitkomsten zullen eind november naar buiten worden gebracht.

Voor LTO Nederland is het kabinetsplan een handreiking met aanknopingspunten voor nadere uitwerking. Zo is het voor LTO nog de vraag of er structureel genoeg financiële middelen worden vrijgemaakt. Bovendien is het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over de noodzakelijke aanpassingen van beleid, met name ruimte in regelgeving en bestendig kabinetsbeleid tot 2030.

Juiste randvoorwaarden

De boerenorganisatie heeft iedere keer benadrukt dat boeren en tuinders alleen maatregelen kunnen nemen om klimaatverandering en de gevolgen daarvan in te perken als daar de juiste randvoorwaarden wat betreft beleid en financiering tegenover staan. Haalbaar en betaalbaar, dat zijn de uitgangspunten voor het succesvol kunnen toepassen van de klimaatmaatregelen door de 54.000 Nederlandse boeren en tuinders, hun ketens en de consument.

Gesprek met achterban

Hoewel de stikstofproblematiek de afgelopen maanden veel aandacht opeist, is het belangrijk om te inventariseren wat boeren en tuinders van de door het kabinet voorgestelde klimaatmaatregelen vinden, wat men al doet op het eigen erf en waar men nu al tegenaan loopt. LTO Nederland is daarover in gesprek met de achterban – al tijdens de onderhandelingen, en ook nu het kabinet een politiek akkoord heeft gepresenteerd. De digitale ledenenquête is daar een onderdeel van.

Beheer
WP Admin