De kans op een uitbraak van vogelgriep op een pluimveebedrijf is nog steeds aanwezig. - Foto: Canva PluimveeNieuws

Landelijke ophokplicht pluimvee blijft van kracht

De landelijke ophokplicht voor pluimvee blijft van kracht. Ook een regionale afbouw van de ophokplicht is niet aan de orde.

De Deskundigengroep Dierziekten schat het risico nog steeds hoog in dat een pluimveebedrijf in ons land de komende weken te maken krijgt met vogelgriep. De onzekerheid over het risico op besmetting is nu groter dan in januari. Dat komt doordat over de virusvariant van het H5N1-virus, dat momenteel bij kokmeeuwen wordt gevonden, nog niet zoveel bekend is. Over de invloed van dit virustype op de verspreiding naar overige wilde vogelsoorten en gehouden pluimvee is daardoor ook nog weinig bekend.

De virusvariant heeft een aantal genetische overeenkomsten met een laagpathogene variant van het type H13. Grotere watervogels als eenden, ganzen en zwanen zijn minder gevoelig voor dit type, aldus de deskundigen. Dit zou een verklaring kunnen zijn waardoor er dit jaar tot nu toe minder besmettingen bij pluimveebedrijven in Nederland en andere Europese landen zijn. Opvallend is dat ook in Duitsland minder besmettingen zijn op pluimveebedrijven, terwijl de kippen daar buiten lopen.

Lees ook: Twee vaccins beschermen tegen hoogpathogene vogelgriep

Beschermingsmiddelen van corona ingezet tegen vogelgriep

De beschermingsmaterialen die bij de overheid op voorraad zijn vanwege het coronavirus worden gedoneerd aan dierenhulpverleners die door vogelgriep getroffen dieren opruimen. Vanwege de afbouw van de coronamaatregelen zijn de beschermingsmiddelen daar niet meer voor nodig, waardoor vrijwilligersorganisaties geholpen kunnen worden. Zij hebben vaak geen financiële middelen om de beschermende middelen tegen vogelgriep aan te schaffen.

Volgens landbouwminister Piet Adema zijn de voorraden beschermingsmiddelen zo groot, dat de dierenorganisaties voor jaren zijn voorzien. Daarnaast bieden de ministeries van Landbouw en Volksgezondheid nog € 100.000 ondersteuning aan de dierenhulporganisaties vanwege de hulp die ze bieden aan door vogelgriep getroffen dieren. Hiervan kunnen onder andere dierenartskosten worden betaald.

Lees het laatste nieuws en achtergronden over vogelgriep

Beheer
WP Admin