RundveeNieuws

Lakse dierenartsen remmen antibioticacijfers

Zoetermeer – Het zit nog bepaald niet snor bij de registratie van het antibioticagebruik door melk- en vleesveehouders.

Oorzaak is meestal de dierenarts, erkent ook de KNMvD. Daardoor kan het PVV geen verantwoording afleggen over het gemiddelde antibioticagebruik richting Stichting Diergeneesmiddelenauthoriteit (SDa), sector, overheid en maatschappij.

Sinds 1 januari moet elke aanvoer van antibiotica binnen veertien dagen gemeld zijn bij Medirund, de database van het PVV. Als veehouders met één dierenarts werken, kan deze de melding voor ze verrichten. Omdat dit makkelijk werkt, hebben veel veehouders hun dierenarts gemachtigd deze gegevens richting PVV te sturen.

Dierenartsen gebruiken hiervoor meestal de database Vetcis, eigendom van AUV, Fidin en de KNMvD. Die zendt de gegevens automatisch door aan Medirund. Daarvoor moet de dierenarts eenmalig een machtiging aanvinken in Vetcis én in Medirund. Van 11.300 van de circa 34.000 rundveebedrijven waren op 1 juni nog geen gegevens bij Medirund binnengekomen. Het PVV en de KNMvD schatten in dat de gegevens van de meeste bedrijven wel zijn ingevoerd bij Vetcis. De dierenarts krijgt automatisch een melding als de data niet kunnen worden verwerkt wegens ontbrekende machtigingen. ‘Je mag ze dus laksheid verwijten’, aldus een woordvoerder van de KNMvD.

Veehouders hebben zelf geen inzage in Vetcis, maar kunnen in Medirund wel zien of de antibioticaverbruikscijfers bij Medirund komen. Om de veehouder op de hoogte te brengen van het feit dat er nog geen gegevens van zijn bedrijf in Medirund aanwezig zijn en dus om druk te laten zetten op zijn dierenarts om toch de benodigde machtiging te verzorgen, hebben 11.300 ondernemers afgelopen week een brief gehadvan het PVV. Dat dreigt hen met tuchtrecht, wat kan uitmonden in geldstraffen en publicatie van de overtredingen en een verscherp toezichtsregime. In de week na verzending van de brief zijn ruim 3.000 bedrijven door de dierenartsen toegevoegd.

Volgens de KNMvD is het, als veehouders wel met hun dierenarts overeen zijn gekomen dat de dierenarts dit voor hun zou regelen, zaak dat de dierenarts dit dan ook daadwerkelijk gaat doen. Dat is ook een van de voorwaarden aan de geborgde rundveedierenarts, een punt dat tijdens visitatie geaudit wordt. In gebreke blijven zal er uiteindelijk toe leiden dat de dierenarts uit het register geschrapt wordt en niet meer als geborgde rundveedierenarts kan blijven werken.

Ook 16.000 andere bedrijven, waarvan het gros alleen vleesvee houdt, kreeg een brief omdat nog niet bekend is of ze zijn aangemeld bij een kwaliteitssysteem of controleorganisatie. Dat is al verplicht vanaf 1 september 2011. Bij deelname aan een zuivelkwaliteitkwaliteitssysteem, IKB Rund of Qrund vindt slechts eens per twee jaar controle plaats op de gegevens. Bij aansluiting bij controleorganisatie CBD of Qlip is er een jaarlijkse controle. Daarnaast verplichten de kwaliteitssystemen de aangesloten veehouders te werken met een geborgde dierenarts.