Foto: Theo Galama PluimveeFoto

Laag plafond en goed klimaat in afwijkende stal

De broers Renders kozen in hun nieuwe vleeskuikenstal voor een verlaagd plafond. Ze werken met plafondventilatie op basis van gelijkdruk. Na een jaar draaien zien ze dat de stookkosten 80% lager uitvallen. Het klimaat is bovendien aangenamer dan in de andere stallen.

Een overzicht van de prijzen voor vleeskuikens vind je op boerderij.nl/markt.

De vleeskuikenhouders zoeken het niet in verdere uitbreiding qua dieraantallen, maar willen hun kostprijs verder verlagen. Ze hebben een vergunning voor mestvergassing. Realisatie daarvan is een verhaal van lange adem. Voor de installatie is alvast ruimte vrijgemaakt.

Jack Renders (51) heeft in het Brabantse Son en Breugel samen met zijn broer Mark een vleeskuikenbedrijf met 180.000 vleeskuikens in vijf stallen. - Foto s: Theo Galama.

De broers zetten volop in op het drukken van hun kostprijs. Ze hebben een houtkachel (die draait op snoeihout), ze investeerden in zonnepanelen (1.000 stuks) en zijn bezig om mestvergassing op hun bedrijf in te passen.

Dit is een luchtfoto van het bedrijf. Links is de nieuw stal zichtbaar. De stal daarnaast en de stal uiterst rechts (met zonnepanelen op het dak) zijn niet in gebruik als kuikenstal, maar dienen respectievelijk als kachelruimte en opslagruimte voor machines en houtsnippers. We hebben ook alvast ruimte vrijgemaakt voor de mestvergassingsinstallatie , aldus Renders. - Foto: familie Renders

De nieuwe stal biedt plaats aan 40.000 kuikens. Dit is duidelijk geen standaard stal , aldus Renders. De broers richtten hun nieuwe stal in met een verlaagd plafond. Ze werken met plafondventilatie, waarbij hun keuze viel op het gelijkdruk-ventilatiesysteem van het Deense DACS.

Verse buitenlucht komt binnen via de voorgevel van de stal. De lucht gaat onder de luifel door naar binnen. Op warme dagen werken de broers met padcooling. Alle binnenkomende lucht gaat dan via de pads de stal in, zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde.

De lucht gaat via inlaatkokers in het plafond naar de kuikens. De luchtkokers zijn uitgerust met een unit, om koude inlaatlucht indien nodig te mengen met warme stallucht. Koude buitenlucht komt nooit direct bij de kuikens terecht.

Op warme dagen worden de kleppen onder de luifel van de voorgevel omhoog getrokken. De lucht gaat via het plafond naar binnen en wordt vervolgens ook nog extra gekoeld door de hogedruk nevelkoeling in de stal. Toen de buitentemperatuur afgelopen zomer opliep naar ruim 41 graden, was het in de stal 10 graden koeler.

DACS verzorgt het klimaat- en managementsysteem. Het is een oplossingsgericht bedrijf. Hun manier van werken spreekt mij aan. De user interface (gebruiksomgeving, red) van de klimaatcomputer is zeer boergericht , aldus Renders, die na een jaar draaien goed te spreken is over het stalklimaat en zijn stookkosten fors lager zag uitvallen zonder dat de stroomkosten hoger uitvielen.

De stookkosten vallen in de nieuwe stal 80% lager uit dat in de andere stallen op het bedrijf. Vooraf werd gezegd dat een reductie van 60 tot 70% zeker haalbaar was. Dat wilde ik eerst wel eens zien , vertelt Renders, die zijn stallen verwarmt met een houtkachel.

Renders is zeer goed te spreken over het stalklimaat. Dat is aangenamer dan in de andere stallen. De luchtvochtigheid en het CO2-gehalte zijn precies te sturen , zegt de kuikenhouder, die ervaart dat het in de nieuwe stal allemaal net wat makkelijker gaat.

Jack Renders liet naar eigen inzicht een grote staldeur zonder bewegende delen plaatsen.

Renders verstookt jaarlijks 500 tot 600 ton regionaal snoeihout. De kosten van de houtsnippers bedragen zo n ¬  15.000 op jaarbasis.

Dit bordje prijkt aan de voorgevel van de nieuwe stal.

De broers investeerden in 1.000 zonnepanelen. In de nieuwe stal gaan ze een proef doen met uitkomst in de stal (NestBorn).

De vleeskuikenhouders hebben voer- en drinklijnen hergebruikt in de nieuwe stal. Het grondwerk en de kale bouwkosten van de stal kwamen uit op ¬  9 per kuiken. Dat is inclusief de meerkosten van het verlaagde plafond. Lees een uitgebreide reportage over dit bedrijf in Pluimveehouderij 16.

Beheer
WP Admin