Foto: Peter Roek RundveeNieuws

Kruidenrijk grasland vraagt kalme behandeling

Kruidenrijk grasland krijg je het beste met een rustige aanpak en een goed gekozen moment van inzaaien. Dit stellen het Louis Bolk Instituut, PPP-Agro Advies, Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) en Van Hall Larenstein op de website www.weidewinst.nl. Hierop wordt een aantal eenvoudige vuistregels gegeven voor een succesvolle aanpak.

Kruidenrijk grasland krijg je in ieder geval niet niet door simpelweg kruiden in een grasmengsel op te nemen en in te zaaien: vaak zijn dan na een paar maanden nauwelijks kruiden terug te vinden, zo wordt gesteld. Een goed zaaibed, ondiep zaaien en een rustige start, zijn de drie eerste ingrediënten. Sommige (randen van) graslanden zijn al best kruidenrijk. Deze hoeven niet opnieuw te worden ingezaaid. Rustig aan met bemesten en de kruiden een keer tot bloei laten komen, is voldoende.

Een aandachtspunt bij inzaai is het tijdstip. Veel kruiden kiemen bij een hogere temperatuur dan gras. Daardoor hebben ze bij inzaai in het vroege voorjaar meestal een forse achterstand op het gras. Vanaf eind april speelt dit probleem niet, maar ligt droogte op de loer. In 2018 was dit heel sterk, waardoor vrijwel alle inzaai is mislukt. Ook dit jaar belooft weer weinig goeds: het is kurkdroog. Normaal gesproken is augustus/begin september een betere periode, hoewel dit in 2018 ook geen garantie bleek. Het perfecte inzaaimoment is slecht te voorspellen: het wachten is op groeizaam, vochtig weer.

Beheer
WP Admin