AlgemeenNieuws

Kleine teelten onder druk door slinkend middelenpakket

Bleiswijk – Kleine groenteteelten in Nederland komen steeds meer onder druk te staan door de verminderde beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen.

Dat signaleert LTO Groeiservice, uitvoerder van het project Coördinatie Effectief Maatregelenpakket (CEMP). Volgens Harmen Hummelen zijn er steeds minder nieuwe middelen beschikbaar. Ook nieuwe middelen van biologische aard komen nauwelijks op de markt, omdat toelatingsregels voor fabrikanten onduidelijk zijn.

De terugloop van middelen zou te maken hebben met de opkomst van geïntegreerde teelten. Een positieve ontwikkeling, die LTO Groeiservice toejuicht, maar die als gevolg heeft dat er steeds minder middelen beschikbaar komen, omdat de markt kleiner wordt.

Daarbij speelt een probleem bij middelenbeoordeling. Het College voor de toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) zou, door capaciteitsproblemen, nauwelijks in staat zijn om nieuwe middelen binnen de daarvoor geldende termijn te beoordelen.

De situatie is volgens Hummelen onwenselijk aan het worden. Met name voor telers van kleine gewassen als radijs, paksoi en knolgewassen wordt de situatie steeds lastiger. ”Dit is geen wenselijke situatie, zeker niet voor Nederland. Wij willen toelatingen tijdig beoordeeld hebben. Dan blijven we voorop lopen ten opzichte van concurrenten.”

Hummelen zou het pakket liefst uitgebreid zien. Door de beperkte beschikbaarheid van middelen, is het voor telers steeds lastiger om een incidenteel voorkomende plaag als wants of cicade te bestrijden. Bovendien zorgt een beperkt middelenpakket ervoor dat er soms gekozen moet worden voor middelen die onvriendelijk zijn voor de biologie in een kas, terwijl bij beschikbaarheid van meerdere middelen, voor een minder ingrijpend alternatief gekozen kan worden.

Vanwege de problemen rondom middelen, dreigen sommige kleine teelten te verdwijnen. ”In het verleden hebben we gezien dat de teelt van een product als schorseneer naar België is verplaatst.”