Foto: ANP RundveeNieuws

Kamer steunt knelgevallenmotie SGP niet

De Tweede Kamer is tegen de motie van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop. Hij vraagt de regering om fosfaatruimte te zoeken en te benutten om melkveehouders die geïnvesteerd hebben in nieuwe duurzame stallen te helpen.

Bisschop stelde in de motie dat het melkveesectorplafond niet als eis is vastgelegd in het staatssteungoedkeuringsbesluit en de derogatiebeschikking. Ook stelde hij dat voor de Europese Commissie de borging van het nationale fosfaatplafond centraal staat en niet de precieze hoogte van de sectorale plafonds.

Andere fracties steunen Schouten

Omdat de fosfaatproductie in 2017 4 miljoen kilogram onder het nationale fosfaatplafond uitkwam en omdat de verwachting is dat het aantal melkkoeien in de loop van 2018 zal dalen en er via het voerspoor ook nog fosfaatreductie haalbaar is, wil de SGP dat deze ruimte beschikbaar komt voor de knelgevallen. Andere fracties steunden het beleid van minister Carola Schouten van landbouw hierin, die zegt op dit moment alle opties te hebben bekeken en op dit moment echt geen oplossing ziet.

Beheer
WP Admin