RundveeAchtergrond

Kamer stelt stemming melkveewet uit

Den Haag – De Tweede Kamer heeft de stemmingen over de melkveewet met een week uitgesteld.

VVD-Kamerlid Helma Lodders heeft om uitstel gevraagd. Een meerderheid van de Kamer stemde in met dit voorstel. Kamerleden reageerden met verbaasd op het verzoek van de VVD. “Vorige week moest de wet met stoom en kokend water worden behandeld en nu wordt gevraagd om uitstel van stemming”, aldus Gerard Schouw van D66. Hij noemt het een schande voor de boer dat ze nog langer op duidelijkheid moeten wachten.

Met steun van PvdA, PvdD, D66, ChristenUnie, SGP en CDA was er een ruime meerderheid die het verzoek van Lodders steunde. Partijen deden dit vooral omdat het in de Kamer gebruikelijk is om collega’s meer tijd te gunnen als ze daar om vragen.

D66-Kamerlid Gerard Schouw stelde voor om de stemmingen uit te stellen tot het moment dat ook aan de AMvB invulling is gegeven. Hiervoor kreeg hij ook steun van SP, Groenlinks, PvdD, maar niet van een meerderheid.

Op aandringen van Geert Wilders gaf Lodders een verklaring voor het verzoek om uitstel. “Er zijn veel amendementen gewijzigd. Mijn fractie heeft meer tijd nodig om deze goed te beoordelen”, aldus Lodders. Ze zegt later desgevraagd dat het niet ligt aan de verhoudingen met coalitiepartner PvdA, maar dat de VVD intern worstelt met de melkveewet. Ze kan niet aangeven welk amendement de aanleiding is voor de behoefte aan uitstel. “Het zijn alle amendementen”, zegt Lodders. Of ze hiermee de derogatie op het zet, ontkent Lodders.”Dat doen we niet als we volgende week gaan stemmen.” Lodders verwacht dat haar fractie er dan wel uit is.

VVD worstelt met de melkveewet. Als de partij instemt met de wet stemt ze daarmee ook voor het invoegen van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarin op een later tijdstip grondgebondenheid wordt vastgelegd. VVD wil deze aanvullende eisen voor melkveehouders niet.

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken reageert; “Het is aan de Tweede Kamer. Die moet haar verantwoordelijkheid nemen.” Jaco Geurts (CDA) reageert dat hij zich zorgen maakt of uitstel van stemming wel beter is voor de melkveehouderij. “Ik ben echt stomverbaasd. Dit is werkelijk een aanfluiting. Ik wist niet dat de VVD er zo instond. Vorige week moest het nog snel behandeld worden, en nu dit”, aldus SP-Kamerlid Eric Smaling.