Foto: ANP AlgemeenNieuws

Kamer gereserveerd over besteding €30 miljoen

Het is de vraag of de melkveehouderij en de varkenshouderij geholpen zijn met de manier waarop staatssecretaris Martijn van Dam €30 miljoen Europees geld heeft verdeeld. Dat zegt ChristenUnie-woordvoerder Carla Dik-Faber.

De ChristenUnie is niet de enige partij die kritisch reageert op het pakket dat de staatssecretaris heeft bekendgemaakt. Dik-Faber oordeelt dat het geld voor de melkveehouderij wordt besteed aan projecten die eigenlijk door het bedrijfsleven zelf hadden moeten worden opgepakt.

‘Waarom gekozen voor weidegang en weidevogels?’

VVD’er Helma Lodders vindt dat Van Dam moet uitleggen aan de Europese Commissie en de VVD hoe €3,98 miljoen voor weidegang en het weidevogelpakket, en met name de kruidensubsidies voor weidevogels, gaan bijdragen aan die structurele verbeteringen en innovaties om de crisis in de veehouderij te beslechten. Zij vindt dat vitalisering van de varkenshouderij en hoogwaardige mestverwerking voorbeelden zijn waar de sector wat aan heeft.

‘Waarom niet gekozen voor opkopen fosfaatrechten?’

De PvdA steunt haar eigen staatssecretaris, al zal woordvoerder Sjoera Dikkers Van Dam nog wel vragen waarom hij niet gekozen heeft voor het opkopen van fosfaatrechten. Net als GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff juicht Dikkers toe dat er geld komt voor vroege beweiding, waardoor weidevogels meer kans krijgen. Grashoff vindt het echter nog te weinig ambitieus, hij verwacht dat Van Dam met betere plannen komt.

‘Geld niet ingezet om crisis op het erf te verlichten

Het CDA betreurt dat het geld niet is ingezet om de crisis in de melkveehouderij en de varkenshouderij op het erf te verlichten. Los van de besteding van de €30 miljoen vindt CDA’er Jaco Geurts dat betaling van de Europese inkomenssteun tijdig moet plaatshebben. “Ik ontvang veel klachten dat betalingen later dan normaal zijn gedaan. Dit moet beter.”

Beheer
WP Admin