Foto: Reina de Vries AlgemeenNieuws

Kamer: beperk gebruik glyfosaat, geen verbod

De Tweede Kamer wil het gebruik van onkruidbestrijder glyfosaat verder beperken, zonder direct een verbod op te leggen. Het kabinet wil nu nog niet dat de regering aanstuurt op Europese weigering om het middel opnieuw toe te laten.

Een motie van GroenLinks, Partij voor de Dieren en de PVV om met aanvullende nationale maatregelen het gebruik van glyfosaat binnen de landbouw zoveel mogelijk te beperken kreeg de steun van SP, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk, 50Plus, D66 en PVV.

Schadelijke normoverschrijdingen

De motie vraagt ook om “het gebruik van glyfosaat buiten de landbouw verdergaand te verbieden”.

Reden voor de oproep aan de regering is dat er sprake is van schadelijke normoverschrijdingen in het Nederlandse water, die een bedreiging vormen voor biodiversiteit en het drinkwater.

De Kamer steunde ook de motie van SP en Partij voor de Dieren om afspraken met gemeenten en andere overheden te maken om het gebruik van glyfosaat te beperken of te vermijden.

Een motie die de regering vroeg om niet in te stemmen met een hernieuwde toelating van glyfosaat in Europa kreeg geen meerderheid, met steun van SP, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk en 50Plus.

Beheer
WP Admin