Nieuwe transportleeftijd kalveren: een kalf 2-3 weken langer aanhouden brengt extra kosten met zich mee. Het voordeel voor de kalverhouder is nog niet duidelijk. - Foto: Herbert Wiggerman RundveeNieuws

Kalf tot 28 dagen aanhouden kost € 28,62

Melkveehouders maken extra kosten om kalveren 4 of 5 weken aan te houden. Of die extra kosten uit de kalverhouderij terugkomen is de vraag.

Het verhogen van de minimumleeftijd bij transport van kalveren betekent voor melkveehouders hogere kosten voor huisvesting, voeding en arbeid. Houdt een melkveehouder kalveren tot een leeftijd van 28 dagen aan dan bedragen de extra kosten € 28,62 per kalf. Op een leeftijd van 35 dagen is dat € 43,26. Dit blijkt uit een nota van Wageningen Economic Research in opdracht van het ministerie van LNV.

Fosfaatrechten en mest

De onderzoeksopdracht werd vorig jaar gegeven na een motie van de Partij voor de Dieren. Naast de extra kosten heeft de hogere afvoerleeftijd mogelijk gevolgen voor de benodigde fosfaatrechten en de mestplaatsingsruimte. Ook zal het kunnen leiden tot aanpassing van de Omgevingswet voor melkveebedrijven. Hierover loopt nog een onderzoek door de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) waarin mogelijke oplossingsrichtingen aangedragen moeten worden.

Voerkosten

Voerkosten beslaan 89% van de extra kosten. De extra kosten voor melkveehouders liggen vooral in de hogere voerkosten. Die beslaan met € 25,50 tot € 39,10 89 procent van de kosten, dit is op basis van kunstmelk. De aanschaf van extra kalverhokjes vraagt om een eenmalige investering die door rente en afschrijving tussen de € 2,19 en € 2,92 per kalf komen te liggen. Voor bedrijven met een afkalfpiek zullen de investeringskosten per extra plek met 75 cent per kalf stijgen.

In december 2022 nam de Tweede Kamer een motie aan die de regering vraagt om te onderzoeken of Nederland, net als Duitsland, de minimumleeftijd voor het transporteren van kalveren kan verhogen. De minister van LNV heeft toegezegd te onderzoeken wat de gevolgen van deze verandering zouden zijn voor de agrariërs die hierbij betrokken zijn.

Duitse meerprijs beperkt

Het is nog de vraag of oudere, zwaardere kalveren extra geld opleveren. Uit een vergelijking tussen Duitse en Nederlandse kalverprijzen van 2022 en 2023 stellen de onderzoekers dat de meeropbrengst tussen de € 11 en € 25 per kalf kan variëren.

Lagere voerkosten vleeskalf dekken hogere aankoopprijs niet

Vleeskalverhouders hoeven geen extra investeringen te doen om oudere kalveren te ontvangen. Door het hogere opzetgewicht wordt het mogelijk meer rondes kalveren per jaar te produceren. Uit de eerste berekeningen blijkt dat het saldo per vleeskalf daalt vanwege de hogere aanschafkosten van de kalveren. De voerkosten zijn weliswaar € 11 tot € 34 lager, maar ze dekken de berekende € 28,62 tot € 43,26 hogere aanschafprijs niet.

Eerste ervaringen zwaardere Duitse kalveren positief

De eerste resultaten van het opzetten van oudere Duitse kalveren lijken positief. Zwaardere kalveren starten over het algemeen makkelijker op. Wel zijn er grote gewichtsverschillen wat het voeren van individuele dieren lastiger maakt en ook het sorteren op gewicht gaat minder makkelijk. Er doen zich minder diarreeproblemen voor, maar het aantal luchtwegaandoeningen neemt niet duidelijk af.

Reacties

  1. Berekening klopt niks van, 14 dagen langer is 6 liter per dag x 0,40 cent is 2,40 x 14 dagen is 33,60. heb ik het helemaal nog niet over je strooisel en arbeidskosten. Bovendien hou ik het nog laag aan die drie liter per keer.

  2. 2 euro per dag kosten om een kalf van 4 w tot 5 weken te houden. Dat is wat wageningen doorgegeven heeft aan lnv. Dat is 15 euro per kalf. Dan moet je geen kalf hebben die naast 40 ltr melk ook medicijnen of veearts bezoek nodig heeft. Te rooskleurig dus.

Beheer
WP Admin