AlgemeenNieuws

John van Paassen stopt als voorzitter bij Mestac

Best – John van Paassen heeft besloten per direct te stoppen als voorzitter bij mestafzetcoöperatie Mestac. Ook legt hij zijn bestuursfunctie neer. Van Paassen maakt sinds 2003 deel uit van het bestuur. Hij was twaalf jaar voorzitter.

Van Paassen legt zijn functie neer omdat mestverwerkingsinitiatieven van Mestac onvoldoende van de grond komen. Van Paassen: “Door collectief en jaarrond mest af te zetten, creëren we rust in de markt. Hierdoor zijn veehouders veel minder een speelbal van de mesthandel. Helaas zie ik keer op keer grote groepen veehouders afhaken als het ergens anders een kwartje per kuub goedkoper is. Daardoor kunnen wij als coöperatie niet verder bouwen aan de gedegen en gestructureerde mestafzet en mestverwerking die de sector zo hard nodig heeft.”

De varkenshouder hekelt ook het mestbeleid van de overheid. “Bemestingsnormen dreigen zo laag te worden dat normale bedrijfsvoering niet meer mogelijk is. Verder worden op dit moment veehouders en akkerbouwers vervolgd omdat ze soms 100 kilo stikstof niet kunnen verantwoorden. Dit terwijl intermediairs een speciale ontheffing hebben waardoor ze geen stikstof hoeven te verantwoorden. Dit leidt er toe dat bij mesthandelaren miljoenen kilo’s stikstof verdwijnen zonder dat het voor hen gevolgen heeft”, aldus Van Paassen.

De varkenshouder verwijt zichzelf niet de juiste boodschap over te kunnen brengen bij de boeren en zegt zich daarom genoodzaakt te voelen zijn functie neer te leggen.

Voor het bestuur van Mestac komt deze beslissing totaal onverwacht. Zij betreuren het vertrek van Van Paassen en gaan opzoek naar een nieuwe voorzitter.

Van Paassen (50) runt samen met zijn vrouw een varkensbedrijf in Deurne met 430 zeugen en 4.000 vleesvarkens.

Beheer
WP Admin