Foto: Koos van der Spek AkkerbouwNieuws

IRS: gebruik geen restzaad voor suikerbieten met thiram

Gebruik dit seizoen geen restzaad uit 2019 dat is behandeld met thiram, adviseert bieteninstituut IRS.

Tot aan 2019 werd aan suikerbietenzaad het fungicide thiram toegevoegd ter bescherming van de kiemplant tegen schimmels. De toelating van thiram is inmiddels beëindigd. Dat betekent dat eventueel restzaad met thiram in 2020 niet meer gebruikt mag worden.

Check blauw etiket

Bij enkele zaadpartijen in 2019 was het middel thiram al niet meer gebruikt, maar in plaats daarvan het middel Vibrance SB. Dit zaad mag wel gebruikt worden in 2020. Of het zaad van vorig jaar thiram bevat, is te vinden op het blauwe etiket op het pak.

Restzaad bewaren

Restzaad kan niet retour geleverd worden, maar is te bewaren tot het volgende seizoen, mits gebruik is gemaakt van een door het IRS aanbevolen bewaarmethode. De kans is aanwezig dat met Vibrance SB behandeld zaad in 2021 niet uitgezaaid mag worden. Een van de actieve stoffen uit Vibrance zit in de herregistratieprocedure, en nog niet zeker is of de toelating ervan verlengd wordt. Dat wordt in de loop van 2020 duidelijk.

Vervalt de toelating, dan geldt voor met Vibrance SB behandeld zaad in 2021 hetzelfde als voor met thiram behandeld zaad dit jaar.

Beheer
WP Admin