Foto: ANP AlgemeenNieuws

Investeringen in jongeboerenregeling uitgebreid

De lijst met investeringen waarvoor jonge boeren steun kunnen aanvragen in het kader van de Regeling Jonge Landbouwers is uitgebreid.

Provincies houden in de huidige openstelling (die loopt tot en met 16 januari) al rekening met de uitkomsten van de evaluatie die afgelopen jaar is gehouden.

Uit de evaluatie is gebleken dat jonge boeren behoefte hebben aan meer investeringscategorieën bij de subsidiemogelijkheden. Een andere aanbeveling is om tijdig aan te geven hoe de regeling eruit ziet. Bij de eerste openstelling werd vlak voor de feitelijke openstelling van de regeling pas duidelijk welke typen investeringen konden worden gesubsidieerd.

Versnelling procedure

Een van de aanbevelingen is om geen korting toe te passen als een van de maten in het bedrijf niet meer behoort bij de doelgroep. Aan de andere kant zouden jonge boeren die geheel zelfstandig een bedrijf hebben overgenomen, extra kunnen worden gestimuleerd of ondersteund.

Versnelling van de procedure is ook een veel gehoorde wens. Afhandeling van aanvragen duurt ongeveer vijf maanden. Een deel van de aanvrager had er geen zicht op wanneer duidelijkheid zou worden verkregen.

Beheer
WP Admin