<em>Foto: Theo Galama</em> RundveeVideo

Innovatie en onderzoek op vernieuwde Dairy Campus

Van donderdag 26 tot en met zaterdag 28 mei is het open huis op de vernieuwde Dairy Campus in Leeuwarden. Dit driedaagse evenement staat in het teken van de toekomst van de zuivelketen ’Dairy is the future’. De opening is de afronding van een innovatief project door de combinatie van stallen met onderwijs, onderzoek en vernieuwde functies.

Kees de Koning, manager van Dairy Campus, vertelt over het wetenschappelijk- en praktijkonderzoek dat wordt gecombineerd met scholing op alle niveaus. Yvette de Haas, onderzoeker Wageningen UR, licht haar onderzoek naar fokwaarde voeropname toe. Nico Staal, student melkveehouderij bij Van Hall Larenstein, vertelt over een beweidingsonderzoek waaraan hij meewerkt.