Foto: Canva RundveeColumn

‘Informatie vanuit belevingswereld boerengezin’

Ook ik heb soms geen vertrouwen meer dat het goed komt met de agrarische sector.

Ik moet jullie iets bekennen. Mijn positieve columns ten spijt, heb ook ik er soms geen vertrouwen meer in dat het goed komt met de Nederlandse agrarische sector. Wij wonen zelf in het Groene Hart en ook onze habitat is, zo lijkt het, via dartpijltjes op de kaart van Nederland ineens aangemerkt als onteigeningsgebied.

Een kennis was 7 juli met alle vier zijn kinderen op het Malieveld. Hij had de scholen uitgelegd dat ze naar Den Haag gingen om op te komen voor het voortbestaan van hun melkveebedrijf. Als tegenprestatie zouden de kinderen de dag erna op school uitleggen wat zij hadden beleefd. Onze kennis probeerde hen daartoe zoveel mogelijk informatie mee te geven, ieder op hun eigen leeftijdsniveau. Dat bleek nog niet zo simpel, vertelde hij mij. Want hoe leg je uit dat de regering je land wil afpakken voor huizen en om erop te recreëren. Hij kwam erachter dat er bijna geen actuele, eerlijke informatie is, die geschreven is vanuit de belevingswereld van het boerengezin.

Gekleurde lesstof

In 2020 scheef ik een column over de gekleurde lesstof die van basisschool tot universiteit aan de jeugd wordt aangeboden.

Eerlijke lesstof vanaf onze erven, akkers, vissersboten en boomgaarden is er niet, voor zover ik weet. Vroeger gingen we naar de Beleef-de-dag-van-je-leven-in-de-Flevohof, maar dat bestaat helaas niet meer. Wel zijn er veel boeren en boerinnen die via boerderijeducatie het kloppende verhaal op de jeugd overbrengen. Zou het niet mooi zijn als we al die informatie zouden samenvoegen tot een duidelijk kloppend verhaal? Eerlijke lesstof die we allemaal zelf verspreiden, van jong tot oud?

Van het ministerie van Onderwijs hoeven we niets te verwachten. In 2016 bracht Caroline van der Plas daar vele voorbeelden van feitelijk onjuiste, valse lesstof. Het aanpassen van het huidige lesmateriaal bleek een onhaalbaar doel. Kun je nagaan hoeveel geduld en netwerken degenen hebben gehad die het gelukt is om de gekleurde informatie in die lesstof opgenomen te krijgen.

Ik hoop dat de BoerBurgerBeweging de uitvoering van dit idee wil coördineren. Er is vast en zeker nog wel een potje onaangeroerd geld te vinden om dit voor elkaar te boksen.

Reacties

  1. Nederland stemt rechts maar krijgt een links kabinet. Het linkse gedachtengoed is inmiddels als een soort kanker op alle strategische plekken geinfiltreerd. Gelijk heb je Anita maar je zult het nooit krijgen. De strijd is al jaren geleden verloren. Jullie en heel veel andere boerenbedrijven zullen op den duur moeten verdwijnen om plaats te maken voor woonwijken en infrastructuur. Eigenlijk is aan jullie alleen nog maar de keuze of je strijdend ten onder zal gaan of dat je je tactisch terug trekt.

Beheer
WP Admin