Partner
Een melkrobot vraagt een grote investering en daarom is het belangrijk om de verwachtingen die je als melkveehouder hebt, helder te krijgen. - Foto: GEA RundveePartner

In 5 stappen optimaal presteren met een melkrobot

Hoe werk je succesvol met een melkrobot? Het GEA stappenplan helpt je bij de overstap naar automatisch melken.

Het aantal melkrobots in Nederland groeit. Op dit moment melkt bijna 30% van de bedrijven met een automatisch melksysteem. Een melkrobot vraagt een grote investering en daarom is het belangrijk om de verwachtingen die je als melkveehouder hebt, helder te krijgen. Denk aan: hogere melkproductie, flexibiliteit met betrekking tot arbeid, tijdsbesparing, arbeidsverlichting, rust in de stal, meer tijd voor het gezin enzovoort. Vaak zijn de koeien namelijk sneller gewend aan het robotmelken dan de melkveehouder zelf.

Zodra je gekozen hebt voor een melkrobot word je door GEA volledig professioneel begeleid om de veestapel en het bedrijf op elkaar af te stemmen om automatisch te gaan melken. - Foto: GEA
Zodra je gekozen hebt voor een melkrobot word je door GEA volledig professioneel begeleid om de veestapel en het bedrijf op elkaar af te stemmen om automatisch te gaan melken. – Foto: GEA

Samen de verwachtingen waarmaken

Bij het overstappen naar een automatisch melksysteem en het waarmaken van de verwachtingen die daarbij komen kijken, sta je er niet alleen voor. Betrek het DairyManagement Support (DMS)-team van de dealer en de belangrijkste erfbetreders zoals de voerleverancier, dierenarts en eventueel de klauwbekapper bij dit proces. Stel ruim voor de opstart gezamenlijk een plan op dat je gaat helpen om de wensen en behoeften te verwezenlijken. Zorg dat de volgende onderwerpen in ieder geval in je plan worden opgenomen:

 • Wat is de groeistrategie voor het eerste jaar?
 • Wat zijn de momenten en routines van het halen van de koeien?
 • Wat is de rantsoensamenstelling?
 • (Extra) aandacht voor de klauwgezondheid
 • Wat zijn de routines over de dag?
 • Welke manier van beweiden wordt toegepast?
 • Hoe ga je om met attenties?

Het maken van een plan gaat je helpen om jouw doelstellingen waar te kunnen maken.

Bundelen van specialismen

Door het specialisme van DairyManagement Support, voerleverancier en eventueel andere erfbetreders te bundelen, kan het maximale uit de melkrobot gehaald worden. DairyManagement Support is gespecialiseerd in melkrobots en instellingen ervan, de voerleverancier kent het bedrijf op het gebied van voeding en de conditie van de koe en de dierenarts kent de gezondheid van de koeien. Door dit samen te voegen, komt er een plan van aanpak waarmee je als veehouder volledig professioneel begeleid wordt in de overgang naar robotmelken.

De eerste weken, met het opstarten, komt er veel op je af als veehouder. Hoe kan ik de koeien controleren? Wanneer weet ik dat een koe ziek is? Hoe kan ik de robot bedienen? Wanneer ga ik koeien halen? Al deze punten worden in deze periode aan je uitgelegd. - Foto: GEA
De eerste weken, met het opstarten, komt er veel op je af als veehouder. Hoe kan ik de koeien controleren? Wanneer weet ik dat een koe ziek is? Hoe kan ik de robot bedienen? Wanneer ga ik koeien halen? Al deze punten worden in deze periode aan je uitgelegd. – Foto: GEA

GEA DairyManagement Support

Elke regio heeft zijn eigen GEA DairyManagement Support team-specialist. Door regelmatig samen te komen met de specialisten van elke regio wordt de kennis steeds groter en worden ervaringen gedeeld. Deze praktijkervaring kan ook seizoensgebonden zijn, denk aan weidegang of een hete zomerperiode.

App

Om de veehouders op een goede manier te begeleiden, wordt er gebruik gemaakt van een app. Deze bevat scorekaarten waarmee de conditie, mest, voeding maar ook de robotsituatie een cijfer krijgt. Ook worden met deze app de prestaties, bevindingen, plannen en afspraken vastgelegd, waar vervolgens ook een opvolging op komt.

Overgang naar de melkrobot in 5 stappen

 1. Direct na de aankoop: zodra je gekozen hebt voor een melkrobot word je volledig professioneel begeleid om de veestapel en het bedrijf op elkaar af te stemmen om automatisch te gaan melken. Hiervoor maken we gebruik van onze jarenlange kennis die is samengevat in de DairyManagement Support app.
  Eerst zal er een nulmeting verricht worden en geven we advies over hoe je de koeien kunt voorbereiden op automatisch melken. Denk hierbij aan: diergezondheid, klauwen, routines, rantsoenen bijstellen, eventuele overgang naar een ander dipmiddel, fokkerij enzovoorts.
 2. De overgangsperiode: tijdens de overgangsperiode zijn er veel vragen, er komt een drukke tijd aan, je gaat bijna het melken overlaten aan een robot. Om dit vlekkeloos te laten verlopen, zorgen we dat alle puntjes op de i staan tijdens de opstart. Zijn er genoeg mensen geregeld? Hoe is de speenconditie? Zijn alle bouwwerkzaamheden klaar met de opstart? Het is tijdens de opstart erg belangrijk dat indien mogelijk de (ver)bouw zo goed als af is. Elk klusje na de opstart heeft invloed op het succes.
 3. Het opstarten: de eerste weken, met het opstarten, komt er veel op je af als veehouder. Hoe kan ik de koeien controleren? Wanneer weet ik dat een koe ziek is? Hoe kan ik de robot bedienen? Wanneer ga ik koeien halen? Al deze punten worden in deze periode aan je uitgelegd.
 4. De eerste 15 weken: een aantal dagen na de opstart begint het allemaal wat overzichtelijker te worden, je kunt goed met de robot werken. Maar hoe kun je het voer bijstellen? Welke koeien hebben restvoer? Wat doe je met celgetalattenties? Zijn de voerinstellingen wel goed? Tijdens deze periode zullen we samen met jou als veehouder, de voerleverancier, de dierenarts en de overige erfbetreders alles finetunen. Hierbij kun je denken aan de onderwerpen: behandelplan, mastitis, voeding en koegezondheid.
 5. De toekomst: ook na de eerste 15 weken zullen we je altijd blijven ondersteunen. We komen langs om een tussenstand op te stellen, tijdens deze bezoeken zullen we je attenderen op punten die voor robotmelken belangrijk zijn. Hierbij kun je denken aan: robot- en kuddeprestaties, worden de doelen gehaald, melkkwaliteit en nog veel meer.

Beheer
WP Admin