Partner
IDA: "Een extra set ogen op het bedrijf" RundveePartner

IDA: “Een extra set ogen op het bedrijf”

Dierziektes eerder in beeld hebben en (eerste) tocht sneller zien kan op veel bedrijven nog scherper. Een aantal Nederlandse boeren werkt hier actief aan door middel van een digitale assistent genaamd IDA. Een aantal ervan deelt hun ervaringen.

We ontmoeten melkveehouder Jan-Roelof Jalvingh in de stal, bij het jongvee. Hij is bezig met zijn telefoon, met IDA. Sinds eind juni van dit jaar hebben alle koeien op zijn bedrijf Hookwood Melkvee, in het Drentse Ruinerwold, de IDA-sensoren gekregen. Een week later kreeg de veehouder de IDA-app, waarna de inzichten rondom tocht en gezondheid op zijn telefoon zichtbaar werden. Nu kan hij niet meer zonder.

Alle koeien een sensor

Het bedrijf van Jalvingh melkt 54 koeien. Met het jongvee en de droge koeien erbij gerekend lopen er totaal 84 dieren met een sensor. “Als je het doet, moet je het ook goed doen en alle koeien een sensor geven”, stelt hij. Jalvingh is actief in verschillende studiegroepen en commissies en weet wat er speelt in de melkveesector en voedselketen, maar gebruikte niet eerder een koemonitoringsysteem. “Ik liep al een aantal jaren met het idee om sensoren op het bedrijf te gebruiken. Ik heb verschillende opties onderzocht en IDA sprak me aan om meerdere redenen. Ten eerste de abonnementsvorm waardoor ik alleen per koe betaal en niet de hardware (de sensor en basisstation) hoef aan te schaffen. Daarnaast spreekt de technologie me aan. IDA is een zelflerend model dat ook veel feedback van de veehouder vraagt. Dit vind ik mooi. En in mijn netwerk ken ik meerdere partijen die met deze sensoren aan de slag zijn, zoals Hoogland en Bles Dairies. Dat gaf me vertrouwen dat het wel iets moest zijn”, legt Jalvingh uit.

Sinds eind juni van dit jaar hebben alle koeien op zijn bedrijf Hookwood Melkvee, in het Drentse Ruinerwold, de IDA-sensoren. - Foto: Liesbeth Wenniger

Sinds eind juni van dit jaar hebben alle koeien op zijn bedrijf Hookwood Melkvee, in het Drentse Ruinerwold, de IDA-sensoren. – Foto: Liesbeth Wenniger

Verlaging afkalfleeftijd, meer fosfaatruime

Jalvingh wilde meer grip op tochtdetectie bij de koeien en dan voornamelijk bij het jongvee. Jalvingh heeft op het moment aardig wat stuks jongvee op het bedrijf. Jalvingh: “Eigenlijk wat te veel in combinatie met het aantal melkkoeien. En kort gezegd, zolang ik deze groep niet aan de melk heb kosten ze me alleen maar geld door het voer en andere opstartkosten. En als het aan de minister ligt valt jongvee ouder dan 2 jaar dat nog niet aan de melk straks in een hogere categorie wat betreft fosfaatrechten. Dat betekent dat ik dan minder melkkoeien kan houden”. Volgens Jalvingh is het vaak lastig om tochtigheid te waarnemen bij jongvee. “Doorgaans kijk je naar het gewicht van de pinken. Als dit voldoende is begin je met insemineren. Dat deed ik dan als ze rond de 15 maanden oud waren. Uiteindelijk kwam het er in de praktijk op neer dat je het eerste rietje er tussen de 15-18 maanden in stopt. IDA heeft deze pinken al veel eerder in beeld. Door de meldingen begin ik nu al zelfs op 12 maanden als ze voldoende ontwikkeld zijn. Dan ben je dus 3 maanden eerder met insemineren en kan ik de eerste afkalfleeftijd terugbrengen van 26 maanden naar 22-23 maanden. Dit betekent dat ik de vaarzen eerder aan de melk kan krijgen, waardoor ze me geld gaan opleveren. Tevens geeft een verlaging van 4 maanden in afkalfleeftijd, 9 kilogram fosfaatruimte die voor koeien kan worden benut. Ook ziet Jalvingh de waarde van de gezondheidsmeldingen die IDA geeft. “Ik heb al een aantal meldingen van IDA gehad en een paar dieren al vroegtijdig kunnen behandelen zodat ze weer snel aan het voer waren, zonder dat ik de veearts heb moeten bellen”.

Afwijking in gedrag beter in beeld hebben

Ook de broers Dirk en Johan van der Linden zijn trotse gebruiker van IDA. De broers melken 200 stuks melkvee in Schijndel, Noord-Brabant. “Omdat IDA het koegedrag detecteert kun je sneller ook de afwijkingen herkennen. Een afwijking in herkauwactiviteit kan betekenen dat een koe ziek gaat worden. Hoe eerder je dit kan opmerken, hoe beter het is”, zegt Johan van der Linden. De gebroeders Van der Linden zijn onder de indruk van de snelheid waarmee de sensoren afwijkingen van zijn koppel koeien kunnen oppikken, zelfs in een stadium waarin de koeien nog perfect gezond lijken. “Omdat IDA een zelflerend systeem is, vereist het ook feedback van ons. Wanneer IDA ongewoon gedrag ziet, moeten we de koe verder bekijken en feedback geven aan het systeem wat er mis was met de koe en hoe we gehandeld en eventueel behandeld hebben. Door dit te doen, leert het systeem problemen met een nog grotere nauwkeurigheid te detecteren”, legt Johan van der Linden uit.

24/7 tochtdetectie

IDA wordt niet alleen gebruikt voor het bewaken van de gezondheid van de koppel, maar ook om de afkalfleeftijd te optimaliseren. De afkalfleeftijd dient tussen de 22 en 23 maanden te zijn. Met behulp van de IDA technologie is het gelukt om de verwachte afkalfleeftijd in de vaarzen met een maand te verminderen, van 24 naar 23 maanden. Dit is een significante verbetering die zich direct vertaalt in een betere productiviteit en rendement op de boerderij. Ook met betrekking tot tochtdetectie zijn verbeteringen aangebracht. Efficiënte en winstgevende reproductieve prestaties van een melkveestapel vereist een routinematige maar zorgvuldige tochtdetectie, gecombineerd met het juiste moment van inseminatie. Tochtdetectie wordt vaak gedaan door de veehouder of medewerker, maar sensoren kunnen helpen ervoor te zorgen dat er geen enkele koe wordt gemist. IDA werkt namelijk 24/7. Dit is met name welkom bij Van der Linden, omdat hun vaarzen niet in dezelfde stal zijn gehuisvest als de melkkoeien. Hierdoor kun je niet overal en altijd alle koeien op tocht detecteren. Dit kost behoorlijk wat tijd van de boer. “Omdat we de vaarzen gescheiden van de oudere koeien houden, is het geweldig dat IDA ons helpt aangeven welke dieren tochtig zijn. Dit bespaart ons veel tijd”, zegt Johan van der Linden.

Een extra set ogen op het bedrijf

Bles Dairies is een familiebedrijf met 200 melkkoeien. Bedrijfsleider Daniel Metzlar en zijn vrouw Ellen regelen de dagelijkse gang van zaken. Dit bedrijf maakt sinds geruime tijd gebruik van de IDA-sensoren. “In het begin leken de inzichten vrij standaard, maar toen IDA steeds meer data verzamelde, werden de inzichten erg interessant. Ik zie het daarom als een echte assistent. Je bent nou eenmaal niet 24 uur per dag in de stal aanwezig. IDA houdt wel elke minuut van de dag en nacht elke koe in de gaten. Als ik ’s ochtends op sta, heb ik al attenties in de app over welke koeien ik moet controleren. Je kunt actie ondernemen voordat we fysieke problemen zelf kunnen zien. Voor mij is dat het grote voordeel van IDA”, legt Metzlar uit. IDA acteert als een extra paar ogen in de stal en op deze manier kunnen Metzlar en zijn vrouw meer ontspannen als ze niet fysiek aanwezig zijn op het bedrijf.

Meer tijd met de familie

Zoals elk beroep, neemt het runnen van een melkveebedrijf ook veel tijd in beslag en dat gaat ten koste van tijd doorbrengen met familie en vrienden. Voor melkveehouders is dat niet anders. Metzlar: “Als er problemen zijn, moet je veel tijd besteden aan de koeien om het probleem op te lossen. Als de koeien gezond blijven heb je meer tijd om thuis te zijn bij je familie. Je hebt meer tijd voor jezelf en je gezin. IDA geeft me dus waardevolle tijd terug”.

Wat is IDA?

IDA is een digitale, intelligente assistent voor melkveehouders en ontwikkeld door het Nederlandse agtech-bedrijf Connecterra.

IDA: "Een extra set ogen op het bedrijf"


Het systeem helpt de boer efficiënter te werken en zijn bedrijf te verbeteren. Om dit te kunnen doen, maakt IDA gebruik van hardware (sensoren die worden bevestigd om de nek van een koe en verschillende type gedrag meet), koppeling met bestaande bedrijfs- en koegegevens en eventuele andere databronnen zoals weerdata, gegevens uit de melkrobot en fokkerijgegevens. IDA maakt vervolgens gebruik van kunstmatige intelligentie-modellen om de gedragsdata uit de sensoren te koppelen en verwerken met de andere gegevens. Vervolgens stuurt IDA de veehouder waardevolle, accurate inzichten in de IDA-app. Daarnaast kan IDA de aanpassingen in het bedrijfsmanagement, voer of strooisel meten over een bepaalde periode. Lees meer op: https://nl.ida.io/

Beheer
WP Admin