Partner
Data-integratie onderdeel van toekomst melkveebedrijf RundveePartner

Data-integratie onderdeel van toekomst melkveebedrijf

Hoe ziet het melkveebedrijf van de toekomst eruit? Groot en volautomatisch of eerder kleinschalig? Eén ding is zeker. Op een toekomstbestendig bedrijf staat een ander type bedrijfsleider aan het roer dan nu.

Landbouw is voedsel. De primaire landbouw en de voedselindustrie groeien steeds meer naar elkaar toe en zijn niet meer twee afzonderlijke sectoren. De consument eist een volledige transparantie over hoe en waar het voedsel geproduceerd wordt. De voedselketens worden transparanter en soms zelfs korter. De manier en logistiek rondom het inkopen van grondstoffen verandert. Dit alles betekent een andere manier van werken voor de toeleverancier, afnemer en andere schakels in de voedselketen. Maar ook de manier van het managen van een boerenbedrijf verandert. De veehouder staat steeds dichter bij de consument en heeft toegang tot nieuwe technieken en kennis om zijn bedrijf én daarmee de keten te verbeteren.

Innovatie neemt vlucht

De melkveehouderij is sector dat techniek sterk heeft omarmd in de laatste jaren. Innovatieve recycling van mest, automatisch voeren en voer aanschuiven, automatisch melken of een notificatie op je telefoon als een koe ziek dreigt te gaan worden zijn enkele voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van veel melkveebedrijven. Innovaties in de melkveehouderij gaan rap en worden continue verbeterd. Maar innovatie betekent niet altijd een nieuw product of machine. Innovatie omvat ook het optimaliseren van bedrijfsprocessen en de verwerking van gegevens van dieren en bedrijfsprocessen. Dit kan gaan om nieuwe gegevens, maar ook gaan over het slimmer omgaan met de gegevens die al op het bedrijf aanwezig zijn maar niet eerder goed in beeld zijn geweest. De reden dat innovaties in de melkveehouderij een vlucht nemen is dat deze nodig zijn om een rendabel en duurzaam bedrijf te blijven runnen in de toekomst en om tegemoet te komen aan de nieuwe eisen rondom de productie van zuivel.

De kostprijs om een kilogram melk te produceren in Nederland is hoog. - Foto: Adobe Stock

De kostprijs om een kilogram melk te produceren in Nederland is hoog. – Foto: Adobe Stock

Grip op kostprijs

Innovaties zijn deels nodig om meer grip te krijgen op de kostprijs van melk. Nederland heeft de hoogste kostprijs per kilogram melk (43 cent per kilogram melk) in de Europese Unie, gevolgd door Polen en Duitsland, zo blijkt uit cijfers van IFCN. Boeren hebben daarnaast te maken met fosfaatregels en uitbreiden in aantal koeien is vaak geen optie. De kostprijs drukken kan door het optimaliseren van bijvoorbeeld de diergezondheid en fokkerij. De gehele sector werkt aan een duurzame veehouderij waarin de veehouder een goede boterham kan verdienen, het dierwelzijn en de diergezondheid in orde zijn en dat het bedrijf geen negatieve impact op het milieu. Oftewel, we werken aan het melkveebedrijf van de toekomst. Maar wat is dan dat bedrijf van de toekomst?

Sector naar hoger plan tillen

Het bedrijf van de toekomst is voor een groot deel het bedrijf dat veel melkveehouders vandaag de dag al runnen. Veel melkveehouders hebben namelijk de afgelopen jaren al flink geïnvesteerd. Boeren kijken vooruit en investeren voor de langere termijn. Korte termijn-denken kost doorgaans geld en is niet duurzaam. De keuze voor een nieuwe melkrobot of het gebruik van sensoren wordt niet gedaan om te zien of het wat is en om deze keuze na een paar maanden weer terug te draaien. De investering in techniek of innovatie betekent dat de boer erin gelooft, er actief mee aan de slag gaat en de investering dusdanig nodig acht om het bedrijf te optimaliseren. Het aantal melkveebedrijven dat met een automatisch melksysteem werkt is inmiddels gestegen van 4.149 naar 4.373, berekende KOM. Steeds meer koeien zijn verbonden met het internet en een veehouder maakt steeds meer gebruik van data. In combinatie met verbeteringen in onder meer fokkerij heeft dit de afgelopen jaren geleid tot een hogere melkproductie per koe.

Machines met elkaar laten praten

De intrede en het gebruik van nieuwe technologie op het melkveebedrijf is de eerste stap naar het bedrijf van de toekomst, maar ‘zadelt’ de boer tegelijkertijd op met meer data. Leveranciers leveren vaak een eigen app of managementsysteem mee met de machine. Maar hoeveel apps of dashboard wil een boer gebruiken? Om de volgende stap te maken richting het bedrijf van de toekomst is het belangrijk om alle technologie en de data met elkaar te verbinden en de data niet vast te houden in de zogenaamde data-silo‘s. Juist de koppeling van data kan tot verrassende inzichten komen en bepaalde bedrijfsprocessen (zoals bestellingen van voer of strooisel) automatiseren. Wat als de melkrobot in verbinding staat en kan ‘praten’ met de voerwagen, de sensoren om de nek van de koe, het bestelsysteem van de voerleverancier, de melkleverancier, de ventilatoren in de stal, de mestschuif, enzovoort? Een bedrijf waar alle bedrijfsonderdelen met elkaar in verbinding staan kan de efficiëntie van het bedrijf verder omhoog schroeven. Stel je voor dat één platform alle databronnen samenbrengt en de veehouder laat weten wanneer het voer op is en vervolgens automatisch een adviesgesprek inplant met de voeradviseur. Of dat de boer een seintje krijgt dat er een verhoogde kans op mastitis is in de kudde, en vervolgens een advies voor een behandelplan laat zien in de app op de telefoon en tevens laat weten of er nog genoeg medicijnen in de koelkast staan. Uiteraard blijft de boer altijd eigenaar van de data en geeft toestemming om de data-uitwisseling mogelijk te maken. Een ‘verbonden’ bedrijf is waar het Nederlandse agtech bedrijf Connecterra ook aan werkt middels het IDA-platform. De ontwikkelde sensor van Connecterra verzamelt unieke data over het gedrag van de koe en is een van de databronnen. De sensordata kan inmiddels al met meerdere databronnen gekoppeld worden. Door middel van machine learning wordt uit de dataset vervolgens waardevolle adviezen geproduceerd.

Het bedrijf van de toekomst is een boerderij waar alle onderdelen met elkaar in verbinding staan. Dit is de visie van Connecterra, het Nederlandse bedrijf dat de digitale assistent genaamd IDA heeft ontwikkeld. - Illustratie: Connecterra

Het bedrijf van de toekomst is een boerderij waar alle onderdelen met elkaar in verbinding staan. Dit is de visie van Connecterra, het Nederlandse bedrijf dat de digitale assistent genaamd IDA heeft ontwikkeld. – Illustratie: Connecterra

De melkveehouder van de toekomst

Bedrijfsonderdelen met elkaar laten praten vergt een verandering van mentaliteit bij de leveranciers van machines en services. Gelukkig zien steeds meer bedrijven in dat het delen van data hun eigen product en/of service niet in gevaar brengt, maar waarde kan toevoegen voor de gehele sector. Innovatie in de melkveehouderij betekent dus niet altijd een nieuwe machine of tastbaar product. De grootste innovatie kan wel eens betekenen dat alle data op een bedrijf met elkaar kan worden uitgewisseld en dat veel handelingen automatisch worden gedaan. Maar een melkveehouderij dat bijna helemaal automatisch functioneert, is de veehouder dan nog wel nodig? In het bedrijf van de toekomst blijft de koe en veehouder (of bedrijfsleider) centraal staan. Dus misschien is het relevanter om onszelf af te vragen hoe de melkveehouder van de toekomst eruitziet in plaats van het bedrijf van de toekomst. Wat moet hij of zij meebrengen en veranderen? Belangrijk is dat de melkveehouder openstaat om dichter bij de consument te staan, zichzelf meer als onderdeel van de totale keten te zien, bepaalde werkzaamheden op het bedrijf overlaat aan een machine en het bedrijf gaat managen en sturen op de data. Of dit bedrijf dan klein, groot, of op het water staat is dan eigenlijk niet meer belangrijk.

Beheer
WP Admin