Foto: Peter Roek AlgemeenAchtergrond

Huijbers wil meer organische stof in grond

Als het organischestofgehalte in de Nederlandse bodem met 1% stijgt, wordt daarmee de totale Nederlandse jaarproductie aan broeikasgassen gecompenseerd, zegt LTO-bestuurder Hans Huijbers.

Huijbers neemt woensdag deel aan een hoorzitting van de Tweede Kamer over bodemvruchtbaarheid. Andere deelnemers zijn onder anderen Chris Koopman van het Louis Bolk-instituut en mestdeskundige Oene Oenema (Wageningen UR).

Huijbers roept op het Franse voorbeeld te volgen om de organischestofgehaltes in de grond jaarlijks met 0,04% te verhogen. “Dat wil ik ook als onze ambitie”, zegt Huijbers. “Met meer organische stof worden de gronden weer weerbaarder, is er minder gewasbescherming nodig, de milieuemissies worden verlaagd waardoor de waterkwaliteit verbeterd en het is goed voor de biodiversiteit. Als we het organische stofgehalte met 1% weten te verhogen in de Nederlandse landbouwbodems, dan compenseren we de totale Nederlandse jaarproductie aan broeikasgassen.”

Gehalte organische stof grosso modo op peil

Het organischestofgehalte in de Nederlandse bodem blijft grosso modo op peil, maar op lange termijn wordt te weinig organische stof aan de bodem toegediend om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden, stelt Chris Koopman van het Louis Bolk-instituut.

De achteruitgang van de bodemvruchtbaarheid is een langzaam proces. Om in de toekomst een goede bodem te houden, zal nu al actie moeten worden ondernomen.

Koopmans zegt dat het gezien de veranderende klimaatomstandigheden van belang is de productiezekerheid voor boeren te bestendigen. Investeren in de bodem is hierbij essentieel om voldoende kwalitatief en veilig voedsel te produceren, risico’s voor ondernemers te beperken en negatieve bijeffecten voor de maatschappij te voorkomen.

Verdichting grond groeiend probleem

Volgens Koopmans moet het accent niet alleen liggen op organische stof, hoewel dat van groot belang is voor de beperking van de uitstoot van broeikasgassen, door het vastleggen van koolstof in de bodem. Er zijn meer aspecten die de bodemvruchtbaarheid beïnvloeden. “Verdichting van de ondergrond lijkt een groeiend probleem dat ook in juni 2016 duidelijk zichtbaar werd op de percelen.” Koopmans bepleit de praktijkkennis over bodemleven te vergroten.

Bodemprofiel op eigen perceel maken

Onlangs riep Zwier van der Vegte, bedrijfsleider van proefbedrijf De Marke, boeren op een bodemprofiel op het eigen perceel te maken, om meer kennis te krijgen over de bodemvruchtbaarheid. Volgens Van der Vegte hebben veel agrarisch ondernemers te weinig benul van de effecten van hun bedrijvigheid op agrarische percelen. “Als de Nederlandse veehouderij net zo zou omgaan met haar dieren, als sommige boeren met hun grond, dan zou er in Nederland geen veehouderij meer bestaan”, aldus Van der Vegte.

Koopmans zegt dat de focus niet alleen moet liggen op organischestofgehalte. Gewasrotatie en keuze van gewassen zijn op zijn minst zo belangrijk, zegt hij. Hij bepleit onder meer de ontmoediging van intensieve en eenzijdige bouwplannen.

Beheer
WP Admin