AlgemeenNieuws

Hoogste bod pachtgrond €2.809

Den Haag – Onder grote belangstelling is er tijdens een openbare inschrijving fors geboden op landbouwgrond die het Rijksvastgoedbedrijf kortdurend gaat verpachten. Het hoogste bod: €2.809 per hectare per jaar. Bij drie aangeboden kavels is zelfs de pachtprijs na de veiling ruimschoots verdubbeld.

Het Rijksvastgoedbedrijf, voorheen Domeinen, bood via openbare inschrijving 17 percelen landbouwgrond aan en één perceel per opbod. Woensdag sloot de inschrijving. Bieden kon via het platform Pachtonline.nl, een initiatief van Troostwijk Vastgoed Verkoop en Van Lanschot Nannenga Naus Rentmeesters.

Het ging om ongeveer 395 hectare grond in de polders Wieringermeer, Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland. Afhankelijk van de ligging worden de percelen voor vier, vijf of zes jaar aangeboden middels een geliberaliseerd pachtcontract.

Pachtprijsstijging tot 120 procent

Er werden 181 inschrijvingen uitgebracht en daarnaast is er 8 keer geboden op de kavel die bij opbod werd aangeboden. Het hoogste bod viel op een kavel bouwland van bijna 22 hectare in Rutten (Fl.) voor een periode van zes jaar. De nieuwe pachter had er €2.809 per hectare per jaar voor over. De vorige pachter betaalde €1.350 per hectare per jaar. Hier is dus sprake van een pachtprijsverhoging van ruim 108 procent. De pachtprijs verdubbelde ruimschoots ook voor een kavel in Marknesse (Fl.).

Het gaat hier om een perceel bouwland van ruim 21 hectare. Hoogste bod was €2.755. Voor de veiling was de pachtprijs van dit object €1.250. Hier is dus sprake van een pachtprijsstijging van ruim 120 procent. In Tollebeek (Fl.) steeg de pachtprijs van een perceel bouwland met ruim 102 procent tot €2.287 per hectare per jaar. Het laagste bod dat binnenkwam tijdens de inschrijving die deze week sloot was €1.076 per hectare per jaar voor een stuk land eveneens in Tollebeek. De vorige gebruiker betaalde €1.025 per hectare.

Pachtopbrengst stijgt 70 procent

De opbrengst van deze openbare veiling van pachtgrond is €784.492 per jaar. Dit is bijna 70 procent hoger vergeleken met de opbrengst voor de veiling. Het vastgoedbedrijf moet nog beoordelen of tot gunning kan worden overgegaan aan de hoogste inschrijvers.

Volgens het Rijksvastgoedbedrijf is de opbrengst van deze openbare veiling van pachtgrond ‘ongeveer gelijk aan die van vorig jaar’. Toen kwamen op elf kavels (ruim 350 hectare) 63 biedingen binnen. Het hoogste bod was €2.751 per hectare voor een stuk grond van ruim 23 hectare in Bant (Fl.) voor een duur van zes jaar.

De totale opbrengst van de veiling was een pachtsom van €644.545 per jaar. Dat was 70 procent meer dan wat dezelfde kavels daarvoor opbrachten (€380.000 per jaar). De pachtinkomsten gaan naar de staat.

LTO Nederland, NAJK en de Bond van Landpachters hebben eerder al laten weten niet blij te zijn met dergelijke openbare inschrijvingen, omdat er geen sprake is van een duurzame relatie tussen verpachter en pachter. Ook de politiek maakt zich grote zorgen over de openbare inschrijving van pachtgronden die in het bezit van het Rijk.

Bekijk alle grond- en pachtprijzen hier, en klik op uw regio.

Lees ook: Pachtprijs stijgt zeven procent

Beheer
WP Admin