Partner
Bezoek op 19 september de Dairy Kennisdag met als thema ‘van Data naar Impact’. - Foto: Misset RundveePartner

Het waardepotentieel van data voor toekomstig melkveebedrijf

Vraag jij je af hoe data uit verschillende bronnen kan bijdragen aan waardecreatie voor het melkveebedrijf? En hoe je data kunt toepassen op jouw bedrijf? Bezoek dan op 19 september de Dairy Kennisdag met als thema ‘van Data naar Impact’. Deze interactieve dag vindt plaats op de Dairy Campus in Leeuwarden. Een dag waarbij zien, doen, beleven, praktische kennis en netwerken voorop staan.

Ben je abonnee van Boerderij? Dan is toegang tot deze kennisdag gratis. Je hoeft je dan alleen aan te melden.

Data, een blik in de toekomst

Diergezondheid en dierenwelzijn zijn speerpunten voor een duurzame en toekomstbestendige veehouderij in Nederland. Hoe kunnen we het monitoren van diergezondheid en dierenwelzijn naar een hoger plan tillen, zodat we in de toekomst een continue objectieve en wellicht helemaal non-invasieve monitoring van diergezondheid en -welzijn kunnen bewerkstelligen? Die stip aan de horizon is een stukje dichterbij gekomen tijdens ons onderzoek op Dairy Campus in het project Next Level Animal Sciences Innovations. Hoe? Dat vertelt Claudia Kamphuis tijdens de Dairy Kennisdag.

Digitalisering en trends in de maatschappij

De maatschappij staat voor een aantal grote opgaves: er is geen personeel meer te vinden, de productiviteit gaat achteruit, we moeten duurzamer worden en er gebeurt steeds meer waardoor we wendbaar moeten zijn als organisatie. Dit kunnen we niet oplossen door op dezelfde voet verder te gaan. Er is iets anders nodig, iets ingrijpender. Digitalisering wordt gezien als het antwoord, maar wat kunnen we daarvan leren in hoe we zelf gaan sturen in onze organisaties? Jeroen Broekhuijsen gaat tijdens zijn presentatie hier dieper op in.

Kom je ook naar de Dairy Kennisdag? Bekijk de video hieronder.


Workshop: Meer impact door samenwerking

Het wordt steeds makkelijker om de samenwerking met jouw adviseurs te verbeteren via softwareoplossingen. Via deze oplossingen worden adviezen voor jou en jouw bedrijf ook steeds verder geoptimaliseerd. Deze workshop van Jan Scholten en Tjeerd Schaap geeft inzichten in hoe de samenwerking tot stand komt via de softwareoplossingen en welke voordelen dat heeft voor de melkveehouder.

De rol van data richting een duurzame toekomst

Jeroen Heck gaat in zijn verhaal in op hoe FrieslandCampina nu en in de toekomst data gebruikt in de keten om op een duurzame manier zuivel te produceren en te vermarkten. Hoe kunnen we data daarbij benutten en wie hebben we daarvoor nodig? De focus ligt vooral op de data rondom de boerderij en hoe daarbij samengewerkt wordt met andere ketenpartijen en kennisinstellingen. Het gaat om slim met elkaar samenwerken aan een duurzame toekomst.

Workshop: Klauwgezondheid

Deze workshop in de stal wordt gegeven door Berdien Sweep en Ype van der Woude. Het gaat om een nieuw systeem waarmee data over de klauwgezondheid van de veestapel duidelijk in kaart wordt gebracht en hoe je daar vervolgens in je bedrijf mee omgaat. Immers; een goede klauwgezondheid is beter voor de koe, de melkveehouder en de gehele sector. Een gezonde koe levert meer melk én een beter imago voor de melkveehouderij op.

Beheer
WP Admin