AkkerbouwOpinie

Het nut van netwerken

Minimaal één nieuw persoon per week ontmoeten is een aardige doelstelling. Kennis is belangrijk, maar kennissen zijn minstens zo belangrijk.

U kent het wel van vroeger: in de winter kwamen vertegenwoordigers langs om de plannen voor het nieuwe seizoen door te spreken. Ook waren er bijeenkomsten, zowel in de winter als in de zomer. Maar bovenal waren er buren (allemaal vakgenoten), waarmee nieuwtjes werden uitgewisseld. Weten wat er gebeurt, wat de plannen zijn, meeleven met familiezorgen.

Op dit vlak is veel veranderd. Kijk maar eens in uw eigen omgeving hoeveel bedrijven niet meer bewoond worden door boeren. Burgers deden hun intrede op het platteland. Ook in de vakinhoudelijke omgeving is veel veranderd. Vroeger ging je naar de lokale beurs. Daar werden de laatste prijzen en nieuwtjes uitgewisseld. Waar voorheen vertegenwoordigers zomaar langskwamen om het contact te onderhouden, is in de wereld van toeleveranciers en afnemers veel veranderd. Het halen van omzetdoelen staat nadrukkelijk op de voorgrond. Langskomen voor zomaar een praatje is er niet meer bij.

Al met al is het nu rustiger op het boerenerf. De vraag is op zijn plaats of de boer hierdoor iets mist. Antwoord: zeker wel.

Deze contacten hadden en hebben een waarde; enerzijds het uitwisselen van kennis en nieuws, anderzijds de kansen die langskomen. In het informele netwerk wordt snel duidelijk wanneer grond te koop komt of wat de prijzen doen. Bovendien hebben deze contacten een sociale waarde, mensen leven met elkaar mee in vreugdevolle en droevige tijden.

Internet heeft dit deels opgevangen. Veel van wat vroeger via het informele circuit werd rondgebazuind, komt nu op het internet. Na wat zoekwerk is veel te vinden op internet. Steeds meer bestellingen gaan via internet. Maar wat internet niet kan vervangen, zijn de informele geruchten en contacten. Vaak zijn dat kansen voor ondernemers. Want wie als eerste weet waar grond te huur komt, kan er ook als eerste van profiteren.

Een goede ondernemer heeft zijn netwerk goed op orde en werkt daar dagelijks aan. Het opbouwen van een netwerk, zowel in de omgeving als op het vakgebied, vraagt tijd en prioriteit. Een netwerk komt niet vanzelf, maar vraagt inspanning.

Deze inspanning verdient u zeker terug. Als u goed op de hoogte bent van nieuwe ontwikkelingen, zult u zien dat u uw doelstellingen eerder realiseert. Ondernemers met een goed, groot netwerk hebben vaak ondernemingen waar veel gebeurt: groei, het oppakken van nieuwe activiteiten.

Netwerken was in vroeger tijden meer een vanzelfsprekendheid. Door internet is het voor de jonge generatie minder vanzelfsprekend geworden en is de neiging om (te) veel op het bedrijf te blijven groot. Hier kan de jonge generatie zeker nog iets leren van de oudere generatie.

Kom van het bedrijf af en bouw een netwerk op. Bovendien is het ontmoeten van mensen vele malen gezelliger dan uren achter de computer zitten. Minimaal één nieuw persoon per week ontmoeten, is een aardige doelstelling. Kennis is belangrijk, maar kennissen zijn minstens zo belangrijk.

Beheer
WP Admin