Hausse van stoppende melkveehouders op komst - Foto: Ronald Hissink RundveeNieuws

Hausse van stoppende melkveehouders op komst

Rabobank en LTO verwachten komend jaar een hausse aan bedrijfsbeëindigingen in de melkveehouderij. 1.800 melkveehouders zullen het komend jaar vrijwillig stoppen, voor 300 dreigt een faillissement. Rabobank wil verkoop van bedrijven per regio ‘doseren’.

Het komend jaar zal naar schatting 10% van de melkveehouders hun bedrijf beëindigen. Dat zijn ongeveer 1.800 melkveehouders. Voor circa 5% (zo’n 300 bedrijven) van de groep melkveehouders die de afgelopen jaren flink in bedrijfsomvang is gegroeid, dreigt een faillissement. Dat zegt Wiebren van Stralen, beleidsadviseur mest en milieu bij LTO Nederland.

Hardst geraakt door fosfaatrechten

Van Stralen zegt dat ongeveer een derde van de melkveehouders (circa 6.000) in de Nederland de afgelopen paar jaar flink is gegroeid in melkproductie. 5% van deze categorie haalt het bedrijfseconomisch mogelijk niet. “Deze groep wordt door de invoering van fosfaatrechten het hardst geraakt. Zij kunnen geen aanspraak doen op de knelgevallenregeling en zullen fors fosfaatrechten en mogelijk ook grond moeten bijkopen. Die kosten in combinatie met een huidige lage melkprijs, hoge voerkosten en de nieuwe grondgebondenheidsregels, is funest”, zegt Van Stralen. Nederland telt circa 18.000 melkveehouders.

10% stopt

Circa 10% van de melkveehouders zal het bedrijf zelf willen beëindigen, verwacht Van Stralen. Ruud Huirne, directeur Food en Agri bij Rabobank beaamt dit aantal. “De afgelopen jaren zijn weinig melkveehouders gestopt. Zij wachten op duidelijkheid over de fosfaatrechten. De komende maanden zal meer helderheid komen over de invoering, waarop potentiële stoppers het moment bepalen hun bedrijf daadwerkelijk te beëindigen.”

Massaal te koop staan voorkomen

Huirne zegt dat de bank ervoor zal waken dat massaal melkveebedrijven te koop komen te staan. Dit om te voorkomen dat de verkoopprijzen van melkveebedrijven te sterk gaat dalen. “Het in de verkoop zetten van melkveebedrijven zal heel gedoseerd plaats moeten vinden binnen de regio’s. Als in een straat meer dan 2 bedrijven te koop staan, doet dat de markt geen goed.”

Geen toename bedrijven in Bijzonder Beheer

Huirne zegt dat het aantal melkveehouders dat in Bijzonder Beheer zit vanwege liquiditeitsproblemen, niet is toegenomen. Circa een derde van de melkveehouders die klant zijn bij de Rabobank krijgt extra aandacht van deze afdeling. Ondernemers die ten minste 2 jaar verlies hebben gedraaid, vallen onder Bijzonder Beheer. Huirne benadrukt dat de continuïteit van de meesten niet in gevaar is.

Volgens Huirne ontvangt de bank niet meer aanvragen voor extra financiering zoals een overbruggingskrediet. “Mogelijk dat dit najaar nog spannend wordt als de melkveehouders ruwvoer moeten gaan aankopen.” Tot 1 juli 2017 zal de Rabobank terughoudend zijn met het financieren van nieuwe investeringen omdat pas dan duidelijk wordt hoe groot de generieke korting is.

Flynth: wetsvoorstel als koude douche

Jan Breembroek, directeur Agro Advies van Flynth merkt dat het wetsvoorstel als een koude douche over de melkveehouders is heen gekomen. “De vorige brief van de staatssecretaris heeft de verwachting gewekt bij boeren dat de Kringloopwijzer gebruikt kon worden om fosfaatrechten terug te kunnen verdienen. Die beloningsmethodiek komt niet terug in het wetsvoorstel. Dat valt de boeren zwaar.”

Beheer
WP Admin