Foto: ANP AlgemeenNieuws

Grondruil Zeeland loopt voorspoedig

De ruil van agrarische grond in Zeeland loopt voorspoedig.

Dat meldt de ZLTO op basis van cijfers van het Kavelruilbureau Zeeland. In de eerste 7 maanden van dit jaar zijn 12 kavelruilen aan de notaris voorgelegd voor de aktepassering. Hierbij waren 71 deelnemers betrokken en werd 222 hectare grond gewisseld van eigenaar.

Verbetering landbouwkundige structuur

Het voornaamste doel van de kavelruil is de verbetering van de landbouwkundige structuur in de provincie Zeeland. De meeste ruilingen vonden plaats in gebieden waar de bekendheid met de werkwijze van het bureau groot is. In gebieden waar minder verkaveld wordt, is vaak minder ruilgrond beschikbaar. Reden hiervoor is dat de mobiliteit op de grondmarkt laag is, of gronden een-op-een verkocht worden. Het Kavelruilbureau Zeeland wordt ondersteund door het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3-subsidie).

Beheer
WP Admin