Partner
TerraLife met grijper SolaRigol. - Foto: DSV zaden AkkerbouwPartner

Groenbemesters maken de bodem klimaatbestendig

Het weer blijft voor uitdagingen zorgen in de landbouw. Zware regenval maar ook langdurige droge periodes hebben een sterke impact op de productiviteit van de bodem. Dit jaar heeft de wisselvallige zomer gezorgd voor groeizaam weer maar ook voor regionale wateroverlast.

Hoe reageer je hier op als agrarisch ondernemer? Het weer heb je niet in de hand. Het lijkt erop dat weersextremen gaan toenemen. Dat staat ook in het recente IPCC-klimaatrapport van de Verenigde Naties: langdurig nat of langdurig droog. Een ding moet hierin centraal staan: de bodem. Deze moet stressbestendig worden gemaakt en voorbereid op elk weertype.

Voor een stressbestendige bodem moet je als teler de bodem goed kennen om de juiste maatregelen te kunnen nemen. Organische stof, groenbemesters en voedingstoestand van de bodem spelen hierin een sleutelrol. Ze zorgen voor een efficiënt systeem van vasthouden en vrijgeven van voedingsstoffen en bieden voedsel voor een gezond bodemleven.

Groenbemesters onmisbaar voor stressreductie

Een niet-kerende grondbewerking (NKG) of conserverend systeem kan een grote bijdrage leveren aan stressreductie van de bodem. Hierdoor blijft meer organische stof bovenin de bodem. Dat levert een positieve bijdrage aan de structuur, het vochtvasthoudend vermogen en voeding voor het bodemleven.

De inzet van groenbemesters is hierin onmisbaar. De afgelopen jaren hebben verschillende onderzoeken aangetoond dat groenbemestermengsels de structuur verbeteren en stress reduceren.

De TerraLife® groenbemestermengsels bieden voor iedere vruchtwisseling een oplossing op maat. Zorgvuldig afgestemde plantensoorten hebben niet alleen een positief effect op de bodemstructuur. Ze verhogen ook de biodiversiteit en dragen bij aan koolstofbinding van de bodems. Als kweker heeft DSV zaden niet alleen heel veel kennis opgebouwd van deze groenbemesters en de afzonderlijke planten hierin, maar levert het in samenwerking met de praktijk en de wetenschap ook resultaat in veel gebieden van de bodemvruchtbaarheid.

Welk mengsel past bij jou?

Met verschillende mengsels voor ieder bouwplan en zaaitijdstip heeft DSV zaden een uitgebreid portfolio aan groenbemestermengsels. Zo is TerraLife® SolaRigol TR heel geschikt voor bouwplannen met veel aardappelen. De soorten die in dit mengsel zitten zorgen voor een snelle bodembedekking en intensieve doorworteling. Vlinderbloemigen zorgen voor stikstofproductie, goede humusopbouw en mineralenbinding. Wikken stimuleren bovendien anti-pathogene bodembacteriën. Maar ook voor late inzaai zijn mengsels beschikbaar zoals TerraLife® Vitamaxx. De soorten hierin zijn geschikt voor ontwikkeling onder koudere omstandigheden. Hierdoor kan Vitamaxx laat gezaaid zich goed ontwikkelen en een bijdrage leveren aan bodemverbetering. De meeste soorten vriezen makkelijk af waardoor er geen of weinig bewerking nodig is in het voorjaar. Dit maakt dit groenbemestermengsel ook geschikt voor niet-kerende grondbewerking (NKG).

Terralife SolaRigol. - Foto: DSV zaden
Terralife SolaRigol. - Foto: DSV zaden

Onderzoek en praktijk hebben uitgewezen dat bodems waarbij veel gebruik wordt gemaakt van groenbemesters beter bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden. De wortels die achtergelaten worden door de groenbemesters zorgen voor betere bodemstructuur en daarmee een betere doorlatendheid in natte omstandigheden en een betere capillaire werking in droge omstandigheden. Op zandgronden is door de vers opgebouwde organische stof minder verstuiving en op kleigronden verbetert de bewerkbaarheid in het voorjaar. Bij inzet van groenbemestermengsels zijn deze voordelen weer groter dan bij een enkelvoudige groenbemester.

Bodem verbeteren vergt lange adem

Bodemverbetering is wel een weg van lange adem. Een deel van de organische stof wordt in het eerste jaar direct gebruikt als voeding voor het bodemleven. Dit noemen we actieve organische stof. Een deel blijft in de bodem achter als stabiele organische stof. Constante inzet van groenbemesters zorgt voor een goede verhouding van actieve en stabiele organische stof.

Beheer
WP Admin