AkkerbouwAchtergrond

Gratis een grote loods

We gaan een loods van 1.200 vierkante meter zetten, geheel betaald door de elektriciteitsmaatschappij. Want op het dak komen zonnepanelen.

Europa besloot begin 2007 dat in 2020 20 procent van de Europese stoomvoorziening ‘groen’ zou moeten zijn. Hiervoor zijn verschillende methodes: biomassa, windmolens, watergeneratoren en natuurlijk de zonne-energie. Hier in het zuiden van Frankrijk zijn zonnepanelen economisch gezien het interessantst.

Gratis loods met zonnepanelen-dak

Hyseo in Toulouse, een dochter van het staatsenergiebedrijf EDF (Energie de France) realiseert, financiert en exploiteert voor eigen rekening ‘zonnecentrales’. Hyseo stelt aan boeren voor om een gratis nieuwe loods te bouwen, met een dak van zonnepanelen van het merk “First solar”. Deze schuren worden volgens een precies plan gebouwd. Dat is vastgesteld door Hyseo. De schuur heeft onder andere een eenzijdig dak met een helling van 25 procent. Dat dak komt pal zuid te staan om zo het meeste rendement te halen. De oriëntatie wordt dus door Hyseo bepaald.

Meerdere modellen zonneloodsen

Er zijn meerdere modellen beschikbaar. De meest gebruikelijke zijn: 50 x 24 meter dus 1.200 m², en een ander van 80 x 24 meter, dat geeft 1.920 m². De diepte van 24 meter verandert niet, ook de constructie niet, alleen de lengte. Elk spantvak is 10 meter breed en dus 24 meter diep. Gezien de diepte is er een poot in het midden op 12 meter. Er zijn twee hoogtes beschikbaar waarvan de één een hoogte op de noordkant heeft van 11 meter en de zuidkant 6 meter en een lager model van 9,50 op de noordkant en 3,50 meter zuid. De hoge noordkant wordt tot voor de helft dichtgemaakt, en de zijkanten zijn open maar kunnen op verzoek en kosten van de boer wel dichtgemaakt worden (€40 exclusief per m²).

Boer verhuurt dak

• De boer bestelt de spanten bij Hyseo.
• De boer gaat een contract aan met EDF en tekent een huurovereenkomst voor het dak (van zonnepanelen).
• De boer onvangt dus een huur voor het dak, wat de kosten van de spantconstructie weer compenseert.
• Hyseo bouwt de schuur en installeert de zonnepanelen op het dak.
• EDF exploiteert het hele gebeuren gedurende 20 jaar.

Wie heeft nu welke rol in deze handel, zult u denken. Dat is vrij simpel. De boer is eigenaar van de spantconstructie en de grond waarop het gebouwd is. Hyseo neemt het gehele project voor zijn rekening: de administratie, de bouw en de installatie. EDF is de eigenaar en exploitant van het dak gedurende 20 jaar.

Verlenging

Na die 20 jaar kan een nieuwe huurovereenkomst gesloten worden tussen EDF en de boer, dit gedurende tweemaal tien jaar. De boer is nu eigenaar van de gehele schuur, spanten én de zonnepanelen. Hij is nu dus de producent van de stroom en kan deze verkopen aan de EDF. Wel produceren die verouderde zonnepanelen minder, gerekend wordt met 70 procent na 20 jaar.
In alle gevallen komt na de eerste 20 jaar de gehele schuur toe aan de boer en is vrij om te beslissen wat hij wil.

Verplichtingen

Voor de bouw van zo’n schuur zijn er natuurlijk wel enkele verplichtingen. Zo moet deze dus geheel vrij en pal zuid staan zonder schaduweffecten van bomen, gebouwen en dergelijke. En er mag niet meer dan 300 meter afstand zijn tot een bestaande EDF lijn van 20.000 volt. De boer moet de grond vlak opleveren voordat de bouw begint. Er mag geen intensieve veehouderij van kippen of varkens in de loods komen, en ook geen grote opslag van kunstmest of brandstoffen.

Wij zelf willen onze graanopslag via zo’n loods uitbreiden met silo’s en een vaste droogoven. Ook kunnen we met zo’n loods eindelijk al ons materieel onder dak zetten (typisch Hollands).

Buurman pakt het groot aan

In dit artikel gebruik ik als voorbeeld Hyseo. Er zijn echter veel andere bedrijven als deze door Frankrijk. Het is wel zaak om goed te vergelijken. Een buurman van ons gaat ook zo’n schuur zetten, maar dan de grote versie van bijna 2.000 vierkante meter. Hij gaat echter met een andere dochter van EDF in zee, en in zijn contract staat dat hij onder andere alle beton van de fundamenten moet betalen, en dat de hoge noordkant geheel open is.
Het is, als met alles, opletten dus. De eerste vertegenwoordiger die bij ons kwam voor een soort gelijk project, wilde dat we eerst €650 aan dossierkosten betaalden voordat we verder konden. En zo zijn er vast nog vele andere voorbeelden te vinden. Niet alleen de natuur profiteert van de groene energie…

Foto’s: Jan Job de Boer

Beheer
WP Admin