AlgemeenAchtergrond

Goede resultaten met groene mestvervangers

Uit de eerste resultaten met groenbemesters als mestvervangers bij de teelt van vollegrondsgroente blijkt dat luzerne en grasklaver goede vervangers zijn van dierlijke mest.

Over de andere groenbemesters valt echter nog weinig te zeggen. Om daar meer kennis van te krijgen heeft Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) Wageningen in Lelystad een proefveld aangelegd.

“Je kunt met grasklaver en luzerne ervoor zorgen dat er minder dierlijke mest nodig is zonder dat de opbrengst er erg onder lijdt”, zegt Sjef Staps over de proef Minder en anders bemesten. “Dit zijn echter de resultaten van een eenjarige proef. Pas als we de proef meerdere jaren gedaan hebben kunnen we met zekerheid conclusies trekken.”

Oriëntatieproef

Dit was het enige wat onderzoekers op de kennisdag biologische akkerbouw en groenteteelt in Lelystad konden zeggen over de rol van stikstofbinding door groenbemesters. Bij een rondgang langs de proefvelden wordt ook gezegd dat dit jaar voornamelijk een oriëntatieproef is. Met de resultaten van dit seizoen hopen ze volgend jaar grotere proefvelden aan te leggen. De resultaten van die proefvelden kunnen voor meer concrete informatie over groenbemesters zorgen.

“Je wilt bij niet kerende grondbewerking een groenbemester met een goede beworteling, weinig nagroei, stikstof binding, onkruidonderdrukking, geen hergroei en goed verwerkbaar loof”, zegt onderzoeker Derk van Balen. “Het is als het ware nog steeds zoeken naar het schaap met de vijf poten. Het gebruik van mengsels lijkt daarom een goede oplossing, maar ook daar stuitten we nog op problemen die we eerst moeten oplossen om het in de praktijk te kunnen gebruiken.”

Beheer
WP Admin