Foto: ANP AlgemeenOpinie

‘Glasvezel voor agrariërs’

Het ziet ernaar uit dat wij in het buitengebied van de Achterhoek nu ook snel internet krijgen: er komt een glasvezelkabel.

Ik vind mijn internet nu ook al wel snel genoeg, maar ik begrijp dat het nog veel sneller moet, om op de toekomst voorbereid te zijn.

In de voorlichting over glasvezel wordt grote nadruk gelegd op het belang van snel internet. Dat is natuurlijk bedoeld om zoveel mogelijk mensen over de streep te trekken. Er moet namelijk een bepaald percentage meedoen, anders gaat het helemaal niet door.

Alle doelgroepen worden aangesproken. Het gezin: “De bediening van apparaten in huis, zoals de thermostaat, verlichting en gordijnen, kan allemaal via internet”. Prachtig. De jongeren: “Huiswerk maken is tegenwoordig bijna ondenkbaar zonder internet. Naast informatie opzoeken is ook contact met anderen, via chat of social media, heel normaal. En welke jongere houdt er nu niet van gamen?”. Ondernemende ouderen: “Ouderen kunnen langer thuis blijven wonen met zorg op afstand. Zorg en thuiszorg werkt ook steeds meer digitaal.” Bedrijven: “Bijna ieder bedrijf heeft een website”.

Agrariërs overhalen snel internet te nemen

Ook voor agrariërs is snel internet onmisbaar, zo blijkt: “Zij gebruiken internet onder andere voor het digitaal aanleveren van informatie voor de overheid, het aansturen en monitoren van melkrobots, mestschuifrobots en voerrobots, managementprogramma’s en robots updaten via internet, contact met afnemers, grondstoffen en voer inkopen, digitaal contact met de school van de kinderen en de huisarts”. Dit dient allemaal om ons over te halen.

Dat is met mij nog niet echt gelukt, want er zijn natuurlijk wel kosten aan glasvezel verbonden. Bijna €10 per maand aan vastrecht. Daar komen de kosten van de providers nog bij. Nou is €10 niet zo heel veel, maar er zit ook geen eind aan.

‘Discrimineren in tarieven’

En wat mij het meeste dwarszit is dat je in de bebouwde kom niet hoeft te betalen voor de aanleg van snel internet. Ik snap dat aanleg in het buitengebied duurder is, maar dat geldt voor de riolering en de elektriciteit ook. Als snel internet een basisvoorziening is, waar niemand zonder kan, dan hoort de overheid dat ook aan te leggen en niet te discrimineren in de tarieven.

Beheer
WP Admin