Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Geitenstop Noord-Holland voor onbepaalde tijd

De geitenstop die de provincie Noord-Holland eerder heeft afgekondigd, is nu opgenomen in de Ruimtelijke Ordening. Daarmee is voor onbepaalde tijd het aantal geiten in deze provincie bevroren.

Tot nader order blijft het dus voor geitenhouderijen verboden om uit te breiden, om te schakelen of nieuw te bouwen. Het afmesten van jonge dieren is alleen toegestaan voor zover het totaal aantal geiten op de geitenhouderij niet groter wordt dan vergund.

Meerdere stops

Het besluit werd afgelopen december genomen, als voorzorgsmaatregel voor de volksgezondheid, op basis van het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO). De meeste provincies in Nederland hebben inmiddels zo’n geitenstop afgekondigd, om dezelfde reden.

Afronding onderzoek in 2021

Het VGO-onderzoek wordt nog vervolgd. Hieruit moeten de oorzaken van de gezondheidseffecten duidelijk worden. De afronding van dit onderzoek wordt verwacht in 2021.

Beheer
WP Admin