Punt waar het om draaide is de voorwaarde in het bestemmingsplan dat alleen grondgebonden veehouderij mogelijk is. - Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Geitenhouderij Enkhuizen alsnog tegengehouden

De vestiging van een geitenhouderij met 1.800 geiten bij Enkhuizen mag alsnog niet doorgaan. De Raad van State heeft op 19 juli uitspraak gedaan in een zaak die al jaren sleept.

Het gaat om een geitenhouderij in Enkhuizen die gevestigd zou worden in een voormalige paardenhouderij. Het bedrijf genaamd Elsenburg zou plaats bieden aan 1.800 geiten en 200 lammeren.

Punt waar het om draaide is de voorwaarde in het bestemmingsplan dat alleen grondgebonden veehouderij mogelijk is. Het bedrijf heeft zelf 18,2 hectare. Dat is te weinig om als grondgebonden aangemerkt te kunnen worden bij een veestapel van die omvang. De ondernemer had wel intentieverklaringen verzameld van akkerbouwers in de omgeving. Daardoor zou hij de beschikking krijgen over in totaal 50 tot 60 hectare grond voor de verbouw van ruwvoer en de afzet van mest. Dit areaal zou wel genoeg zijn om grondgebonden te zijn, vinden alle partijen.

Zaak loopt sinds 2018

Strijdpunt bij de rechters was de vraag of die intentieverklaringen voldoende zekerheid boden dat de grond ook echt beschikbaar zou zijn voor het geitenbedrijf. De Raad van State oordeelt nu dat dit niet zo was. De Afdeling bestuursrecht van de Raad van State noemt de intentieverklaringen in feite niet meer dan het vastleggen van een mogelijkheid, maar geen zekerheid. Bovendien zijn de intentieverklaringen niet concreet genoeg over hoeveel grond de akkerbouwers beschikbaar hebben en hoe lang.

De kwestie heeft een geschiedenis die teruggaat tot 2018. Toen weigerde de gemeente een vergunningaanvraag in behandeling te nemen. Diverse zaken volgden, waarna in 2020 alsnog een omgevingsvergunning werd afgegeven. Die werd echter na succesvol bezwaar van derden toch ingetrokken. De bezwaren hiertegen van de veehouder hebben uiteindelijk geen succes gehad.

Beheer
WP Admin