Transporteurs: niet naar Turkije rijden in zomer - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Geen veevervoer bij extreme hitte of kou

De Samenwerkende Vee Transporteurs (Saveetra) en Vee en Logistiek Nederland hebben besloten geen vee meer te transporteren bij een temperatuur boven de 35 graden Celsius of wanneer het harder dan 10 graden vriest.

Ook inspectiedienst NVWA gaat bij deze temperaturen geen exportcertificering uitvoeren. Op deze manier wil de sector het dierenwelzijn waarborgen tijdens het transport. Deze maatregelen en een noodplan tijdens het vervoer van dieren zijn per brief aan de staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam aangeboden.

De concrete afspraken zijn toegepast in de NVWA-instructie voor exportcertificering, sectorprotocol veetransport, brancherichtlijn slachterijen en een brancherichtlijn voor het opstellen van een noodplan veetransport. De temperatuur ter plaatse wordt vastgesteld via de KNMI-app.

In samenspraak met de NVWA wordt het op hete dagen mogelijk gemaakt om vee extra vroeg te exporteren. Ook bij slachterijen worden maatregelen genomen om te voorkomen dat dieren lijden onder de hitte.

Niet naar Turkije rijden in zomer

De Nederlandse veetransport-organisaties adviseren hun leden om in de warme zomermaanden juli en augustus niet naar Turkije te rijden. Vorige week deed de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer een oproep om transporten naar Turkije te verbieden. Die oproep kreeg geen meerderheid.

Beheer
WP Admin