AlgemeenNieuws

Gebreksziekten boomkwekerijgewassen in de beeldenbank

Wageningen – De Beeldenbank ziekten, plagen en onkruiden is uitgebreid met de nieuwe categorie gebreksziekten in boomkwekerijgewassen.

Een tekort aan kalium leidt tot kleinere planten, beschrijft de beeldenbank. De randen van bladeren kleuren geel en later bruin. Het gaat dan om de zogenoemde ‘randjesziekte’.

Ziekteverschijnselen die veroorzaakt worden door een tekort aan voedingsstoffen lijken soms verwarrend veel op ziektes die door ziekteverwekkers worden veroorzaakt. Een juiste diagnose van de oorzaak is belangrijk om goede maatregelen te nemen.

De beeldenbank gewasbescherming is daarom uitgebreid met beelden van gebreksziekten bij de belangrijke gewasgroepen in de boomkwekerij zoals Ericaceae, coniferen en loofhoutgewassen. Van tien verschillende voedingselementen zijn er beschrijvingen en beelden van gebreksverschijnselen, algemene informatie en maatregelen om de problemen te voorkomen.

De beeldenbank is gratis toegankelijk voor iedereen. De beeldenbank biedt foto’s van meer dan achthonderd ziekten, plagen en onkruiden met de Nederlandse en Latijnse naam en de gewassen waarin de aantasting voorkomt.

Daarnaast is er een duidelijke omschrijving van de symptomen, de levenswijze en de bestrijdingsmaatregelen die beschikbaar zijn. De beeldenbank is tot stand gekomen vanuit diverse onderwijsprojecten (Wellantcollege en AOC Oost) in samenwerking met het praktijkonderzoek (PPO, Wageningen UR).

Beheer
WP Admin