De pootgoedexport dit seizoen bedraagt per 31 december 282.584 ton, een daling van 100.000 ton vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. - Foto: Mark Pasveer AkkerbouwNieuws

Gebrek aan pootgoed zet export op achterstand

De Nederlandse pootgoedexport blijft ruim een kwart achter bij vorig seizoen. Dat blijkt uit de voorlopige exportcijfers van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) tot en met december 2023.

Een kleiner areaal pootgoed in 2023 is de belangrijkste oorzaak van het lagere exportcijfer. Mede door de forse verhoging van de contractprijzen voor fritesaardappelen nam de teelt van pootaardappelen het afgelopen jaar in Nederland met zo’n 2.500 hectare af tot in totaal minder dan 39.000 hectare.

Lees verder onder de grafiek

Export pootgoed loopt zo’n 15% achter

Dit seizoen blijft de pootgoedexport per 31 december steken op 282.584 ton. Dat is 100.000 ton minder dan de export in dezelfde periode van een jaar geleden. Dat was toen een recordhoeveelheid. Maar ook ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde loopt de huidige export zo’n 15% achter. De totale uitvoer laat zich vooralsnog vergelijken met de afzet van de oogst in het extreem droge jaar 2018. Toen stond de teller eind december net onder de 280.000 ton.

Export naar Afrika bijna een derde kleiner

De grootste verschillen in vergelijking met vorig jaar zien we in de afzet naar Azië en Afrika. De export naar Afrika is bijna een derde kleiner dan vorig jaar en komt in de tussenstand niet boven de 110.000 ton. Dat is ruim 60.000 ton minder dan een jaar geleden. De verkoop aan Egypte is bijna gehalveerd. Daarnaast is er ruim 30.000 ton minder pootgoed aan Algerije geleverd.

Ook de grote afnemers in Azië krijgen veel minder pootgoed geleverd. Vooral Syrië heeft minder pootgoed ontvangen, maar ook Irak, Libanon, Pakistan en Saoedi Arabië. Grote uitzondering is Israël dat bijna 20% meer pootgoed uit Nederland heeft gekocht.

Export pootgoed binnen Europa

Binnen Europa verschilt de export niet zo veel met de tussenstand van een jaar geleden. De vroege gebieden in Zuid-Europa hebben een vergelijkbaar kwantum af kunnen nemen. Er is weliswaar wat minder pootgoed naar Portugal gegaan, maar Italië heeft weer wat meer afgenomen. Verder valt op dat er dit jaar meer pootgoed gaat naar het Verenigd Koninkrijk, aldus de NAO.

Beheer
WP Admin