Foto: ANP AlgemeenNieuws

FvD: zorgen om dioxine in natuurvlees

Kamerlid Thierry Baudet (FvD) wil opheldering over dioxine in grond waar zogenoemd ‘natuurvee’ graast.

Hij vraagt minister van Landbouw Carola Schouten en staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat of er meer onderzoek kan worden gedaan naar de gehalten aan dioxine en andere voor de menselijke gezondheid gevaarlijke stoffen in vlees van natuurkoeien.

Onderzoeksproject aanleiding

Aanleiding voor de vragen van Baudet is een onderzoeksproject van oostelijke dagbladen, die daarover deze week publiceerden. Baudet wil een overzicht van alle grassige gebieden waar mogelijk sprake is van overschrijding van de dioxinenormen.

Uiterwaarden

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft meer dan twintig jaar geleden onderzoek gedaan naar dioxine in melk van koeien die in uiterwaarden grazen. Uiterwaarden worden gezien als potentieel vergiftigd met dioxine, omdat zich daar verontreinigd slib uit de rivier afzet. Het RIVM-onderzoek liet destijds zien dat de dioxinegehalten in melk van uiterwaardenkoeien niet noemenswaardig afweek van het dioxinegehalte in melk van andere koeien.

Steekproefsgewijs onderzoek NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit doet steekproefsgewijs onderzoek naar dioxine in vlees.

Beheer
WP Admin