Foto: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Fungiciden onderzocht op werking tegen zwarte roest in graszaad

De ‘Werkgroep graszaden en graszoden’ van BO akkerbouw doet screeningstesten voor middelen tegen zwarte roest in graszaad. Het aantal toegelaten middelen is beperkt. Bovendien dreigen er nog middelen weg te vallen.

Nederland als belangrijk graszaadproducent heeft er groot belang bij dat deze vooraanstaande plaats behouden blijft. Nederland is goed voor ongeveer een kwart van de Europese graszaadproductie en daarmee 5% van de mondiale productie. De zaadkwaliteit lijdt niet ernstig bij zwarte roest maar wel de kwantiteit en dat kan voor telers het kantelpunt zijn om wel of geen graszaad te telen.

Op proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat ligt ook een proef voor herbiciden in de graszaadteelt. Voor herbiciden geldt dezelfde problematiek als voor fungiciden tegen zwarte roest.

Het proefveld zwarte roest ligt op een perceel van landbouwbedrijf Bil in Kerkwerve (Zld.). Sjaak Bil is tevens teeltadviseur van DSV. Er was gekozen voor het Engels Raaigras ras Arelio. Dit ras is gevoelig voor zwarte roest. Bil wijst het gezelschap op een waarneming in het veld.

Een kleine week voor de beoordeling was dit het beeld in het onbehandelde deel van het perceel.

Een week later is de aantasting veel erger geworden.

Er worden 14 fungiciden of combinaties van fungiciden getest. Deze laten een wisselend effect zien. Hier een beginnende aantasting zien. Uit deze proef blijkt dat de biologische fungiciden minder bescherming bieden maar dat ze in combinatie met andere middelen mogelijk prima presteren.

Met dit beeld zal een graszaadteler tevreden zijn. Slechts hier en daar een spikkeltje zwarte roest. Wanneer dit beeld tijdens of net na de bloei optreedt dan dient er curatief gespoten te worden.

Ondanks dat de aantastingen in de proeven gering zijn halen deskundigen hier toch voldoende informatie uit.

Uiteindelijk viel de aantasting op dit proefperceel erg mee. Middenvoor het onbehandelde veldje en daar omheen de behandelde veldjes. Op het proefperceel in de Biesbosch is de aantasting veel heftiger. Daar zie je 50 tinten roodbruin van de zwarte roest. Op basis van de uitkomsten van beide proefvelden maakt de werkgroep een plan van aanpak.

In een proefveld bij Kerkwerve (Zld.) beoordelen teeltdeskundigen de verschillende objecten in het graszaad op de mate van aantasting door zwarte roest. - Foto's: Anton Dingemanse

Beheer
WP Admin