Bijna de helft van de broeikasgasemissie op melkveebedrijven ontstaat als methaanproductie bij de vertering van voer. FrieslandCampina wil tot 2030 zo’n € 1,5 miljard investeren om in 2050 klimaatneutraal te zijn. – Foto: Canva RundveeNieuws

FrieslandCampina en Mondelēz werken samen aan reductie broeikasgassen

FrieslandCampina en Mondelēz International hebben een vierjarige overeenkomst gesloten voor het reduceren van de broeikasgasuitstoot op leden-melkveebedrijven. Doel is de broeikasgasuitstoot van melk, geproduceerd door leden-melkveehouders, met 14% te verlagen in 2025 ten opzichte van 2019.

Mondelēz verwerkt de zuivelingrediënten van FrieslandCampina onder andere in chocolade- en koekproducten. Het voedingsmiddelenbedrijf geeft aan FrieslandCampina te willen ondersteunen om broeikasgasreductie te meten. Maar ook om actie te ondernemen om broeikasgasuitstoot te verminderen, te traceren en te rapporteren.

Een woordvoerster van de zuivelonderneming laat weten dat leden-melkveehouders binnen de samenwerking financieel worden ondersteund bij het duurzamer boeren. Zo draagt de samenwerking direct bij aan de beloning van leden-melkveehouders voor hun behaalde resultaat in het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma Foqus planet. Bedragen maakt FrieslandCampina echter niet bekend.

Lees ook: Lage uitstoot broeikasgassen lastige opgave

Toeslag broeikasgasreductie nog deels uit eigen portemonnee

Toch lukt het FrieslandCampina nog niet de toeslag van € 1,50 per 100 kilo melk, die leden-melkveehouders maximaal ontvangen voor broeikasgasreductie, volledig uit de markt te halen. Dat blijft wel het streven. Steeds meer klanten tonen volgens de zuivelonderneming interesse om een samenwerking aan te gaan waarbij de klant mee-investeert in de broeikasgasreductie op leden-melkveebedrijven. Dit omdat de reductie die FrieslandCampina realiseert direct meetelt in de duurzaamheidsresultaten van de klant. Zo was er eerder een soortgelijke samenwerking met Danone.

FrieslandCampina wil tot 2030 zo’n € 1,5 miljard investeren om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De onderneming streeft ernaar een deel hiervan te financieren door hogere prijzen voor duurzaam geproduceerde zuivel. De samenwerking met Mondelēz International draagt volgens de zuivelonderneming bij aan investeringen die nodig zijn op het boerenerf om de doelstellingen te halen en uiterlijk in 2050 netto klimaatneutraal te produceren.

Beheer
WP Admin