Foto: Ronald Hissink AlgemeenNieuws

Friesland verlengt geitenstop een jaar

Provincie Friesland gaat de geitenstop nog een jaar hanteren. Wel wordt de stop op een paar punten aangepast.

De geitenstop ging afgelopen februari op advies van GGD-Fryslân in vanwege een mogelijke relatie tussen gezondheidsklachten en geitenhouderijen. RIVM doet hier in opdracht van de ministeries van Landbouw en van Volksgezondheid onderzoek naar.

De stop houdt in dat geen nieuwe geitenbedrijven in de provincie gevestigd mogen worden en dat bestaande bedrijven niet mogen uitbreiden. Dit verbod is tijdelijk. De Verordening Romte Fryslân 2014 moet worden gewijzigd om het verbod door te voeren. Op grond van reacties hierop heeft de provincie de verordening op 3 punten aangepast.

Geitenbokjes geboren op het bedrijf mogen worden afgemest tot een leeftijd van 10 weken. Bedrijven die voor 14 februari 2019 een vergunningsaanvraag hebben ingediend, vallen buiten het verbod. In de toelichting op de verordening staat beschreven dat een bedrijf in de vergunde situatie onder een ‘bestaande geitenhouderij’ wordt verstaan.

Op 10 juli zullen de Provinciale Staten een besluit nemen. Uiterlijk 14 augustus zal deze in werking treden.

Beheer
WP Admin