Een zonnepark. Voorlopig worden in Friesland geen zonneparken meer op landbouwgrond gebouwd. - Foto: Hans Banus AlgemeenNieuws

Friesland: geen zonneparken meer op landbouwgrond

Ondernemers die in Friesland een zonnepark op een landbouwperceel willen bouwen, kunnen hun plannen voorlopig wel vergeten. Vorige week heeft Provinciale Staten besloten dat dergelijke plannen voorlopig niet behandeld mogen worden.

De provincie wil de aanleg van zonneparken op landbouwgrond beperken om die te behouden voor de landbouw. Het verbod geldt vanaf woensdag 3 juni 2020.

Zonneladder

De provincie is bezig met een wijziging op de Verordening Romte (Verordening Ruimte, red.). Daarin neemt zij een Zonneladder op. De Zonneladder geeft aan in welke prioriteitsvolgorde op welke locaties zonneparken kunnen komen. Dat is nodig, omdat met de huidige Verordening Romte te weinig mogelijkheden bestaan om zonneparken op ongewenste locaties te voorkomen.

Lopende initiatieven stilgelegd

Lopende initiatieven komen met het nu genomen voorbereidingsbesluit even stil te staan. Als de nieuwe Verordening Romte klaar is, zullen ze beoordeeld worden op basis van de Zonneladder.

De Ontwerp Wijziging Verordening Romte komt rond de zomer ter inzage te liggen. Vanaf dat moment zullen lopende en nieuwe initiatieven worden getoetst aan dit beleid.

Beheer
WP Admin