RundveeNieuws

Fors minder quotumhandel in juli

Doetinchem – De quotumhandel stond in juli op een aanzienlijk lager pitje dan in dezelfde maand een jaar eerder.

De handel in kooptransacties (zonder grond) lag 29 procent lager, die in leasetransacties 17 procent. Dit blijkt uit cijfers van Productschap Zuivel.

In juli dit jaar werden 197 kooptransacties (zonder grond) gesloten. Dat waren er een jaar eerder nog 288. De totale handel kwam in juli 2012 uit op 10,76 miljoen kg, tegenover 15,13 miljoen kg in 2011. De gemiddelde transactiegrootte lag dit jaar daarentegen iets hoger: 55.000 om 53.000 kg.

Voor leasequotum geldt ook dat er minder handel is, maar niet in die mate. Het aantal transacties daalde afgelopen juli licht, van 180 naar 170. De handel in leasequotum nam echter forser af. Bedroeg die vorig jaar nog 8,86 miljoen kg. Dit jaar was dat nog maar 7,38 miljoen kg. De gemiddelde transactiegrootte lag in 2012 ook lager: 43.000 om 49.000 kg.

De tammere julimaand past in het beeld van de eerste helft van 2012. Er worden simpelweg veel minder transacties gedaan. In de eerste zeven maanden van dit jaar bedroeg de handel in kooptransacties (zonder grond) 45,66 miljoen kg. Ter vergelijking: in dezelfde periode in 2011 was dit 70,01 miljoen. Een daling van meer dan een derde.

Voor leasequotum is het beeld niet veel anders. Hier slonk de handel in de periode april-juli van 26,78 naar 20,94 miljoen kg. Dit staat gelijk aan een daling van bijna een kwart.