Foto: ANP AlgemeenNieuws

ForFarmers ziet voerafzet en resultaat fors dalen

Voerconcern ForFarmers heeft een moeilijk kwartaal achter de rug. In het derde kwartaal daalde de totale afzet (total feed) met ruim 7%. Het bedrijf verkocht ruim 9% minder mengvoer.

Het wijt de daling vooral aan ‘de nijpende situatie in de varkenssector’. Met name in Duitsland zorgde de financiële situatie in de sector ervoor, samen met een onduidelijk of ongunstig toekomstperspectief, dat varkenshouders stopten. Milieumaatregelen in Nederland zorgden voor minder varkens en minder afzet in ons land.

Ook daling in afzet pluimveevoer

Ook in de pluimveesector daalde in alle landen de voerafzet, behalve in Polen. De afname kwam met name door minder afzet in de leghennensector. Deels kwam dit door de vogelgriep. Ook is ForFarmers gestopt met productie van voer voor leghennen in België.

In Nederland nam het aandeel van het bedrijf op het gebied van welzijnsconcepten in de vleeskuikensector toe. Tegelijk daalde het volume echter omdat er in de concepten minder dieren gehouden worden. Het bedrijf nam begin vorig jaar De Hoop over, waarmee de pluimveesector de grootste sector voor ForFarmers werd.

In de herkauwerssector bleef het volume gelijk aan dezelfde periode vorig jaar. In Nederland en het Verenigd Koninkrijk nam de afzet toe.

Hogere kosten

De ebitda (het resultaat voor rente, belastingen, afschrijvingen en afboekingen) daalde met 17,3%. Het zou gaan om een daling van ‘enkele miljoenen’. Tegelijkertijd steeg de brutowinst met ruim 8%. De kosten namen echter meer toe dan de stijging van de brutowinst. De hogere gas-, elektriciteits- en dieselkosten konden niet volledig worden doorberekend. De energiekosten waren twee keer zo hoog als vorig jaar. Door de lage waterstanden in de rivieren waren er hogere vrachttransportkosten. Ook voegde het bedrijf een bedrag toe aan de voorziening voor dubieuze debiteuren vanwege de economische omstandigheden op met name varkensbedrijven. Wanneer de hogere energiekosten niet worden meegerekend, zou de ebitda ongeveer gelijk zijn aan die van vorig jaar.

In het eerste halfjaar wist het bedrijf de ebitda nog te verhogen met 6%. Ook toen daalde de voerafzet al fors en waren de kosten hoger dan een jaar eerder. Het stelde toen echter de kosten wel door te kunnen berekenen aan klanten.

Momenteel geen CEO

Het voerbedrijf zit momenteel zonder CEO. Chris Deen, die in juni werd benoemd, verlaat het bedrijf vanwege gezondheidsredenen. Deze maand maakt ForFarmers een herziening op de strategie bekend.

De slechtere resultaten werden slecht ontvangen op de beurs. De aandelen van het beursgenoteerde bedrijf daalden fors na bekendmaking van de cijfers. Maandag was een aandeel bij sluiting van de beurs nog € 2,75 waard was. Dinsdagochtend daalde de waarde met ruim 12%.

Reacties

  1. Van een beursgenoteerd bedrijf zijn de resultaten bekend. Zou `t voor de andere mengvoerleveranciers die allemaal in de zelfde markt opereren anders zijn, dacht `t niet.

  2. Dat door alle aangekochte afzet van voeders en beursgenoteerd bedrijf waar geld naar de aandeelhouders gaat ipv goedkoer voer , een negatief imago hebben gekregen dat weten ze bij ff zelf maar al te goed. De enquête laatst gingen bijna alle vragen daarover .
    Dus over aantal vertrekkende klanten / leden spreekt men niet .
    Voor rundvee voeders kun je er bijna wel van uitgaan dat er een extra verhoging van de prijs komt , gezien de situatie bij de andere diervoeders. Het geld moet ergens wegkomen.

Beheer
WP Admin