Foto: ANP RundveeNieuws

Fonterra stelt publicatie jaarcijfers uit

Fonterra stelt de publicatie van haar jaarcijfers uit van 12 september naar uiterlijk 30 september 2019.

Uitstel van publicatie houdt volgens de Nieuw-Zeelandse zuivelgigant geen verband met gesprekken die gevoerd zijn met de Autoriteit Financiële Markten en/of recente speculatie over nog meer afschrijvingen.

Recordverlies over boekjaar 2019

Op 12 augustus dit jaar kondigde Fonterra een fors aantal afschrijvingen aan op activiteiten in onder meer China, Brazilië en Venezuela en eenmalige boekhoudkundige aanpassingen. De zuivelonderneming verwacht daardoor een recordverlies te boeken dat kan oplopen tot omgerekend ruim € 390 miljoen. Leden-melkveehouders ontvangen over afgelopen boekjaar geen dividend.

Wijzigingen in de boekhouding

Als reden voor uitstel noemt Fonterra de significante wijzigingen in de boekhouding die maken dat de zuivelonderneming en accountantskantoor PwC meer tijd nodig hebben voor publicatie van de definitieve jaarcijfers (voor het jaar dat eindigde op 31 juli). Het besluit heeft volgens Fonterra geen enkele invloed op de betalingscapaciteit van de onderneming. Melkveehouders kunnen gewoon blijven rekenen op uitbetaling van hun melkgeld.

‘Uitstel niet vreemd’

Analisten in Nieuw-Zeelandse media geven aan dat er niet te veel achter de aankondiging moet worden gezocht. Gezien de hoogte van de afschrijving en de aanpassingen in de boekhouding, zou uitstel van een aantal weken niet vreemd zijn. Daarbij houdt de zuivelonderneming vast aan haar eerder gecommuniceerde verliescijfers.

Beheer
WP Admin