AlgemeenNieuws

Financiering lukt vaker

Den Haag – Bedrijven in de agrarische sector slaagden er in 2014 vaker in financiering volledig rond te krijgen. Dat blijkt uit de voorjaarsmeting van de Financieringsmonitor die minister Henk Kamp van Economische Zaken naar de Tweede Kamer stuurt.

Van de ondervraagde bedrijven in de sector zag 76 procent haar kredietvraag volledig gehonoreerd en 1 procent gedeeltelijk.

Goede score agri

Een jaar eerder kreeg 73 procent het volledige bedrag en 6 procent gedeeltelijk. Het aantal ondernemers dat nul op het rekest kreeg, ligt dus nu wel wat hoger. Bedrijven in de agrarische sector scoren ten opzichte van andere sectoren goed. In de industrie lag het percentage volledig gehonoreerde aanvragen in 2014 op 73 procent terwijl de handel en bouw ruim onder 70 procent scoren.

Investeringsbehoefte

In de monitor is ook gekeken naar de investeringsbehoefte. Gevraagd is of bedrijven de komende periode verwachten te investeren. Dat is bij 13 procent van de bedrijven in de agrarische sector het geval, tegen 31 procent een jaar eerder. Het verschil zit mogelijk in de afschaffing van het melkquotum dit jaar, dat eerder leidde tot een investeringshausse in de melkveehouderij.

Grootzakelijk

Uit het onderzoek blijkt dat grootzakelijke bedrijven in bijna alle gevallen, 96 procent, hun kredietaanvraag volledig gehonoreerd zagen, en 1 procent gedeeltelijk. Bij het middenbedrijf werd 64 procent volledig gehonoreerd en 10 procent gedeeltelijk. In het kleinbedrijf werd 51 procent geheel en 6 procent gedeeltelijk toegekend. Het verschil kan volgens onderzoeksbureau Panteia deels worden gezocht in de mate van professionaliteit.

Volgens het rapport zijn kleine bedrijven de afgelopen jaren naar alternatieve manieren van financiering gaan kijken.

Beheer
WP Admin