Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

FDF en DDB: zie af van extern salderen

Farmers Defence Force (FDF) en de Dutch Dairymen Board (DDB) waarschuwen provincies dat extern salderen strijdig is met de Europees vastgestelde nationale emissieplafonds voor ammoniak en stikstofoxiden.

Beide organisaties stellen provincies verantwoordelijk voor de nadelige gevolgen van het extern salderen. In een brief waarschuwen ze provincies dat ze aansprakelijk zullen worden gesteld, en dat ze via een klacht bij de Europese Commissie hun bezwaren tegen extern salderen aankaarten.

‘Pollution swapping’

Volgens FDF en DDB zal extern salderen ertoe leiden dat ammoniakemissie (landbouw) wordt ingeruild voor de uitstoot van stikstofemissie (industrie). Dan is er sprake van zogenoemde ‘pollution swapping’, waarbij de ene vervuiling wordt ingeruild voor de andere. Binnen de zogenoemde NEC-richtlijn zijn de eisen voor stikstofoxiden niet inleverbaar voor de eisen op gebied van ammoniak. Dat betekent dat een overschrijding van het plafond voor de ene stof niet kan worden gecompenseerd met een onderschrijding voor de andere vervuiling.

De nationale emissieplafonds die in de NEC-richtlijn zijn vastgelegd, zijn bedoeld om de volksgezondheid te beschermen. De plafonds staan los van de stikstofbelasting van Natura2000-gebieden door stikstofuitstoot uit landbouw en andere sectoren.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin