AlgemeenNieuws

FAO kritisch over toekomst biobrandstoffen

Rome – Duurzaamheid blijft het grootste struikelblok bij de inzet van biobrandstoffen. Dat blijkt uit een studie van wereldvoedselorganisatie FAO.

Volgens de organisatie zijn er wel certificeringsprogramma’s, maar die slagen er nog niet in alle duurzaamheidsvraagstukken goed te combineren. Ze hebben vooral te weinig oog voor de sociale gevolgen van grootschalige teelt van biobrandstofgewassen in derdewereldlanden.

Over de toekomst van energiegewassen jatrofa en cassave is de FAO niet optimistisch. De gewassen gelden als kanshebber omdat ze op arme gronden kunnen groeien. Maar voor goede, economisch rendabele productie zijn toch de betere gronden nodig, en is intensief management vereist. Daardoor gaan deze teelten toch voedselgewassen verdringen.

Suikerriet en palmolie zijn productietechnisch gezien de beste energiegewassen. Het zijn de enige die het zonder overheidssteun  kunnen redden. Maar als de behoefte aan irrigatiewater wordt meegeteld, en de negatieve gevolgen van ontginning van tropische moerassen, dan vallen ook hiervan de mileiu-opbrengsten tegen.

Kansrijk is volgens FAO het gewas zoete sorghum. Probleem is nog dat de suiker die hierin wordt vastgelegd snel na de oogst verdwijnt. Hier is dus nog onderzoek nodig.

Beheer
WP Admin