AlgemeenAchtergrond

‘Fair trade ook voor Nederlandse boeren en tuinders’

Fair Trade, een eerlijke prijs voor producten, geldt ook voor boeren en tuinders in eigen land.

Daar hamert LTO-voorzitter Albert Jan Maat op. “Van boeren en tuinders mag worden verwacht dat ze duurzaam produceren. De milieubelasting verder terugdringen, meer welzijn voor dieren, meer natuurbeheer, minder gewasbescherming, elke aanpassing van het productieproces kost geld”, meent Maat. “Je kunt dat niet op één groep afwentelen en daar alleen boeren en tuinders voor op laten draaien.”

Een betere prijs voor de boer, is één van de speerpunten van LTO in 2010. “We willen twee problemen uit de weg ruimen; boeren en tuinders moeten hun afzet kunnen versterken door krachtenbundeling. Daarvoor moet snel duidelijk worden wat wel en niet kan”, zegt Maat. “Daarnaast moeten de kosten van het verduurzamen van de productie meer bij de consument kunnen worden neergelegd.”

LTO is hierover in gesprek met de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA). Het plan stuit namelijk op belemmeringen op het gebied van mededinging. Het mededingingsbeleid is er vooral op gericht consumenten een zo laag mogelijke prijs te laten betalen. Maat wil dit nu anders.

En dat kan volgens hem niet zonder regie van de overheid. Een onafhankelijke marktmeester op de marges in de keten, een ‘fair trade’ prijs voor Nederlandse producten en aanpassing van de mededingingswetgeving. Marktpartijen hebben volgens LTO Nederland zeker een verantwoordelijkheid, maar kunnen niet alles zelf oplossen. De overheid zou daarbovenop ‘geleiding’ moeten geven aan ontwikkelingen in de markt.

Beheer
WP Admin